Gå til hovedindhold

Referat af Årsmødet 2013

Referat
Årsmøde
Viborg Lokalafdeling
d. 26. februar 2013 kl. 18.30
Viborg Sygehus, lokale 21


Der var fremmødt 11 personer.


Dagsorden:


• Valg af dirigent
Mikael Freund blev valgt


• Bestyrelsens beretning for det forløbne år
På vegne af bestyrelsen fremlagde formand Agnes Nielsen beretningen, der blev godkendt af de fremmødte.


• Godkendelse af regnskab
Kasserer Bodil Nymand fremlagde regnskabet, der blev godkendt af de fremmødte


• Bestyrelsens forslag til handlingsplan
Der er afholdt bowlingaften d. 24. januar. D. 14. maj er der møde med socialrådgiver Mette Mathiasen ang. bl.a. den nye førtidspension og fleksjob.
Desuden er der etableret samarbejde med Skive Lokalforening om at dele aktiviteter. Der er møde d. 4. april ang. fælles aktiviteter for efteråret.
Scleroseforeningen afholder 2 regionale møder om fleks/førtidspension henholdsvis i Århus d. 22. april og i Herning d. 17. juni.
Mikael Freund synes, vi har en nogenlunde god tilmelding til vore arrangementer, når vi tager den i forhold til vore medlemmer. Han synes også, vi har fået en god tilbagemelding på vores udsendte spørgeskema.


• Godkendelse af budget
Kasserer Bodil Nymand fremlagde budgettet, der blev godkendt af de fremmødte.


• Indkomne forslag
Ingen


• Valg af kasserer for 2 år
Da Bodil Nymand ikke modtog genvalg, blev Marianne Vestergård foreslået og blev valgt.


• Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Karl Erik Mikkelsen modtog genvalg og blev valgt Linda Haugaard Mortensen modtog genvalg og blev valgt


• Valg af suppleanter
Willy Johansen modtog genvalg og blev valgt


• Valg af revisor
Thorkild Lynnerup modtog genvalg og blev valgt.


• Evt.
Mikael Freund fik en vingave, da han desværre ikke skal være vores konsulent mere. Bodil Nymand fik også en vingave som tak for en god indsats.
Mikael Freund fortalte om den strukturændring, der er kommet i efteråret, at der er 1 formand og 2 næstformænd (politisk og organisatorisk). Byttepengeindsamling har ændret navn til butiksindsamling. Stregkoder giver meget mere end byttepengebøtter, ca. 500kr i gennemsnit for stregkoder og ca. 100 for byttepengebøtter. Vores nye organisations-konsulent hedder Eva Kylov og er konsulent i Nordjylland, men vi hører stadig under Region Midtjylland. Karl Erik Mikkelsen har sendt mail til tidligere indsamlere og har bestilt samme antal bøtter som sidste år. Han har bestilt 10 sæt stregkoder, som han vil forsøge at få opsat hos bl.a. lokale byggemarkeder.
Årsmødet afsluttes og vi fik herefter sandwich, kage , øl, vand og kaffe