Gå til hovedindhold

Det sundhedsøkonomiske projekt

Kort fortalt

Det sundhedsøkonomiske projekt skal kortlægge og analysere de økonomiske konsekvenser af multipel sclerose i Danmark

I samarbejde med Institute of Applied Economic Health Research (ApEHR), Københavns Universitet og Syddansk Universitet udarbejder Scleroseforeningen en række sundhedsøkonomiske analyser på scleroseområdet.

Formålet med det sundhedsøkonomiske projekt er at kortlægge og analysere forskellige typer af økonomiske konsekvenser af multipel sclerose i en dansk kontekst. Dette gøres med henblik på at give beslutningstagerne et bedre grundlag for at vurdere, hvorvidt forskellige nye indsatser bør implementeres og for at prioritere mellem eksisterende indsatser.

Projektet består af syv delprojekter:

  1. Kortlægning af det eksisterende epidemiologiske fundament (data fra Scleroseregistret samt Sclerosebehandlingsregistret)
  2. En cost-of-illness analyse, der opgør de samlede udgifter til sygdommen i Danmark i 2015.
  3. Analyse af omkostningseffektiviteten af at være overgået til tidlig indsats i form af immunmodulerende behandling af danske CIS-patienter.
  4. Analyse af omkostningseffektiviteten af sygdomsmodulerende behandling af danske sclerosepatienter i en cost-utility analyse.
  5. En parforholdsundersøgelse, der undersøger de økonomiske konsekvenser af de brud, som opstår i parforhold som følge af, at den ene part får sclerose, samt beregner omkostningseffektiviteten af mulige indsatser, som kunne forebygge disse brud.
  6. En pårørendeundersøgelse, som har til formål at; belyse de socioøkonomiske konsekvenser for pårørende af, at partneren bliver sclerosepatient; estimere de økonomiske konsekvenser for samfundet i form af tabt arbejdsfortjeneste og øget forbrug i sundhedssektoren hos pårørende til MS-patienter; identificere mulige indsatsområder for at afhjælpe problemet; lave en omkostningsanalyse af indsatserne, og inddrage livskvalitet i resultatet.
  7. En undersøgelse af om der er ulighed i sociale og indkomstmæssige konsekvenser af multipel sclerose for danske patienter og deres pårørende.

Resultaterne af undersøgelserne offentliggøres i form af videnskabelige artikler i forskellige sundhedsøkonomiske og neurologiske tidsskrifter. Der bliver ligeledes udarbejdet kandidatafhandlinger, bacheloropgaver og øvelsesopgaver af studerende fra økonomi- og folkesundhedsvidenskabsstudierne ved Københavns Universitet.

Endelig udarbejdes og offentliggøres en samlet rapport om studiernes vigtigste resultater.

I takt med, at resultaterne publiceres vil der blive linket til dem her på hjemmesiden.