Gå til hovedindhold

MS Life Logging

Kort fortalt

Med projektet MS Life Logging har vi ønsket at undersøge om wearables som aktivitetsure, skridt-, puls- og søvnmålere, kan give mennesker med sclerose en større indsigt i, hvordan deres hverdag, søvn, aktivitet, motion mm. påvirker deres sygdomsforløb. Projektet har kørt fra efteråret 2017 til og med december 2018. I alt har 61 mennesker med sclerose deltaget og afprøvet forskellige former for wearables. I løbet af vinteren 2019 vil de endelige resultater for forskningsprojektet blive offentliggjort og blandt andet være at finde på denne side.

Anbefalinger udarbejde til mennesker med multipel sclerose

  • Anbefalinger til dig om wearables.pdf Med afsæt i de resultater der var i forskningsprojektet er der blevet udarbejdet et sæt anbefalinger, der kan være relevant for dig at læse, hvis du overvejer at investere i en wearable.

Baggrund for projektet

Der sker i disse år en hastig udvikling i udbredelsen af teknologier, som kan bruges til at indsamle sundhedsdata blandt privatpersoner i deres dagligdag. Med introduktionen af bærbare teknologier (wearables, f.eks. aktivitet, - puls- og søvnmålere) er det blevet muligt for privatpersoner at følge deres helbred gennem opsamlet sundhedsdata.

Potentialet i denne teknologiske udvikling blandt mennesker med sclerose ønsker Scleroseforeningen at undersøge i projektet MS Life Logging.

En øget indsigt i symptomer relateret til sclerose

Mennesker med sclerose lever med en kronisk sygdom, som kræver, at de er opmærksomme på deres egen helbredstilstand, samt at de løbende er i kontakt med sundhedsvæsenet. Undersøgelser viser, at udviklingen i sygdomsforløbet for nogle kan påvirkes af miljøfaktorer og livsstil, og mange mennesker med sclerose bruger mange ressourcer på at finde den måde at leve på, som giver dem det bedst mulige liv med sygdommen.

Scleroseforeningen ønsker i denne forbindelse at undersøge, om brugen af wearables kan være en måde hvorpå mennesker med sclerose kan få øget indsigt i symptomer og hverdag, og dermed blive mere bevidste om, hvordan søvn, aktivitet, motion mv. påvirker sygdomsforløbet og omvendt. Kort sagt undersøges det om mennesker med sclerose kan få gavn af denne sundhedsteknologiske udvikling.

Projektets forløb

Projektet tager udgangspunkt i deltagernes liv med sclerose og det, der fylder i hverdagen for dem. Gennem fokusgruppeinterviews, individuelle interviews og en afprøvningsperiode af forskellige wearables undersøges det, om mennesker med sclerose kan have glæde af den type indsigt, som wearables giver, i forhold til personens daglige behov, ønsker og udfordringer. I denne proces fokuseres der også på at afdække hvilke specifikke typer af wearables, der bedst imødekommer mennesker med scleroses individuelle behov.

Hvordan kan data fra wearables bruges i mødet med sundhedsvæsnet?

I projektet ønsker Scleroseforeningen ligeledes at afdække om wearables kan bruges i mødet med sundhedsvæsenet og om dataen kan indgå i planlægningen af den enkelte patients behandlingsforløb. Dette undersøges gennem interviews med de sundhedsprofesionelle, som mennesker med sclerose møder, såsom læger, neurologer, sygeplejersker og fysioterapeuter.