Gå til hovedindhold

MS Life Logging

Kort fortalt

Med projektet MS Life Logging har vi ønsket at undersøge om wearables som aktivitetsure, skridt-, puls- og søvnmålere, kan give mennesker med sclerose en større indsigt i, hvordan deres hverdag, søvn, aktivitet, motion mm. påvirker deres sygdomsforløb. Projektet har kørt fra efteråret 2017 til og med december 2018. I alt har 61 mennesker med sclerose deltaget og afprøvet forskellige former for wearables. Nedenfor kan du læse om forskningsprojektets bagrund, formål og resultater. 

Baggrund for projektet


Der sker i disse år en hastig udvikling i udbredelsen af teknologier, som kan bruges til at indsamle sundhedsdata blandt privatpersoner i deres dagligdag. Med introduktionen af bærbare teknologier (wearables, f.eks. aktivitet, - puls- og søvnmålere) er det blevet muligt for privatpersoner at følge deres helbred gennem opsamlet sundhedsdata.

Potentialet i denne teknologiske udvikling blandt mennesker med sclerose ønsker Scleroseforeningen at undersøge i projektet MS Life Logging.

Scleroseforeningen ønsker i denne forbindelse at undersøge, om brugen af wearables kan være en måde, hvorpå mennesker med sclerose kan få øget indsigt i symptomer og hverdag og dermed blive mere bevidste om, hvordan søvn, aktivitet, motion mv. påvirker sygdomsforløbet og omvendt. Kort sagt undersøges det om mennesker med sclerose kan få gavn af denne sundhedsteknologiske udvikling.

I projektet ønsker Scleroseforeningen ligeledes at afdække om wearables kan bruges i mødet med sundhedsvæsenet og om dataen kan indgå i planlægningen af den enkelte patients behandlingsforløb.

Projektets forløb


Projektet tager udgangspunkt i deltagernes liv med sclerose og det, der fylder i hverdagen for dem. Gennem fokusgruppeinterviews, individuelle interviews og en afprøvningsperiode af forskellige wearables undersøges det, om mennesker med sclerose kan have glæde af den type indsigt, som wearables giver, i forhold til personens daglige behov, ønsker og udfordringer samt i deres møde med sundhedsvæsenet. Der fokuseres i denne proces desuden på at afdække hvilke specifikke typer af wearables, der bedst imødekommer mennesker med scleroses individuelle behov.

Med afsæt i resultater fra forskningsprojektet  er der udarbejdet et sæt anbefalinger, der kan være relevant  at læse, hvis du overvejer at investere i en wearable. Du kan læse mere her.

Se resultaterne her: