Gå til hovedindhold

Projekt om kosttilskud og naturmedicin

Kort fortalt

Med projektet om samtidig brug af lægeordineret medicin og kosttilskud/naturmedicin blandt mennesker med multipel sclerose (MS), ønsker vi i Scleroseforeningen blandt andet at undersøge mulige interaktioner mellem konventionel sclerosemedicin og naturmedicin/kosttilskud. Projektet gennemføres i samarbejde med Københavns Universitet, og løber fra februar 2019 til sommeren 2020.

Baggrund for projektet
På grund af den begrænsede effekt af konventionel medicinsk behandling samt medicinens uhensigtsmæssige bivirkninger, opsøger en stor del af mennesker med MS, alternativ og komplementær behandling, herunder naturmedicin og kosttilskud.

Når konventionel medicin bruges samtidig med naturmedicin og kosttilskud kan det medføre interaktioner mellem præparaterne. Grundet den mulige risici for interaktion anbefales det, at man altid orienterer sin læge ved brug af naturmedicin og kosttilskud. Tidligere studier tyder dog på, at mange patienter undlader at fortælle deres behandlere om netop de naturmedicin- og kosttilskudspræparater de bruger.

Med afsæt i denne eksisterende  viden ønsker vi med dette projekt at skabe øget viden om brug af naturmedicin og kosttilskud blandt mennesker med MS i Danmark, få større indsigt i mulige interaktioner mellem konventionel sclerose medicinog naturmedicin samt kosttilskud og endeligt at udarbejdes informationsmaterialer der kan danne grundlag for en bedre dialog om brug af kosttilskud og naturmedicin mellem mennesker med MS og deres behandlere Projektet vil på den måde bidrage til patientsikkerhed og danne præcedens for lignende studier i relation til andre diagnoser.
 

Projektets forløb
Projektet består af tre delstudier, der tilsammen skal bidrage til at opnå det overordnede formål.

Delstudie 1: Det første studie har til formål at kortlægge og undersøge MS-patienters brug af, vide om og kommunikation med behandlere omkring kosttilskud/naturlægemidler.
Delstudie 2: Det andet delstudie skal kortlægge de interaktioner, der kan opstå mellem de mest anvendte konventionelle lægemidler og de mest anvendte kosttilskud/naturlægemidler.
Delstudie 3: Det sidste delstudie har til formål at samle resultaterne fra de to foregående delstudier, og på denne baggrund udvikle informationsmateriale henvendt til mennesker med MS og behandlere.


Status
Ultimo september er delstudie 1 i gang med sin sidste fase. Delstudie 2 er startet, og planlægningen af delstudie 3 er påbegyndt.


Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Sofie Olsgaard Bergien på mailaddressen sob@scleroseforeningen.dk