Gå til hovedindhold

Psykologevaluering

Kort fortalt

Her kan du læse om den evaluering af Scleroseforeningens psykologordning, som blev foretaget i 2010, samt om den kommende evaluering i 2017

Undersøgelse af psykologordningen 2010

Scleroseforeningen tilbyder psykologhjælp til mennesker med sclerose og deres pårørende. Psykologerne i Scleroseforeningen arbejder på et psykodynamisk grundlag, men benytter derudover en del andre metoder.

Med denne undersøgelse ønskede vi at belyse: hvad virker for hvem af modtagerne af psykologhjælp i Scleroseforeningen, hvordan, hvornår og under hvilke betingelser?

Metode og opbygning

Undersøgelsen blev udført i samarbejde med konsulenterne Lis Frühling Larsen og Geert Allermand samt CASA (Center for Alternativ SamfundsAnalyse). Der blev i studiet benyttet et "mixed method design". Dvs, at der blev anvendt mere en én datainsamlingsmetode. Først blev der udført en interviewundersøgelse med 18 modtagere af psykologhjælp. Ud fra denne undersøgelse blev der udviklet et kvantitativt spørgeskema, som blev sendt ud til 209 modtagere af psykologhjælp i Scleroseforeningen.

Resultater

Overordnet viste undersøgelsen, at det var muligt at identificere psykologiske symptomer, som kunne påvirkes af psykologhjælpen. Det var vigtigt for modtagerne af hjælpen, at psykologerne havde en specifik viden om sclerose. Den største effekt af psykologhjælpen handlede om at bearbejde problemer, som omhandler arbejde og uddannelse, at få en større forståelse af og afklaring i forhold til ens sygdom og derudover at blive mere bevidst om ens ressourcer og muligheder. Den mindste effekt kunne ses i forhold til bearbejdelse af MS relaterede seksuelle problemer og fatigue. Både de kvalitative og de kvantitative resultater viste, at psykodynamisk psykoterapi har en effekt på mennesker med sclerose. Der sås bl.a. en effekt i forhold til angst, depression, integration af følelser og et mere afbalanceret forhold til kroppen.

Du kan finde rapporten om den kvalitative og kvatitative del af undersøgelsen som fil nederst på siden.

Undersøgelse af psykologordningen 2017

Psykologerne I Scleroseforeningen er ved at forberede en opfølgende undersøgelse af psykologordningen i Scleroseforeningen. Dette sker i samarbejde med CASA samt Analyse og Tal. Undersøgelsen tager udgangspunkt i det kvantitative spørgeskema fra 2010. Dette er blevet videreudviklet og ført up to date. Derudover er der kommet flere muligheder ind i spørgeskemaet i forhold til at opsamle kvalitative data.