Gå til hovedindhold

Forskningsudvalget

Kort fortalt

Forskningsudvalgets formål er at træffe beslutning om fordelingen af de midler, der af hovedbestyrelsen er stillet til rådighed for forskning i det pågældende kalenderår.

Forskningsudvalget består af den af Scleroseforeningen finansierede scleroseprofessor og mindst 8 medlemmer, der godkendes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra udvalget.

Krav til medlemmer af forskningsudvalget

Medlemmerne skal være aktive forskere. Formanden skal være scleroseforsker, men flertal-let af medlemmerne må ikke være scleroseforskere. Ingen medlemmer må deltage i be-handlingen af ansøgninger fra den pågældende selv, ansøgninger om støtte til projekter den pågældende har del i eller ansøgninger fra den pågældendes institut/ hospitalsafdeling

Formand:

Finn Sellebjerg
E-mail: sellebjerg@dadlnet.dk
Tlf.: 35 45 22 80

Øvrige medlemmer:

Flemming Bach
Hartwig Siebner
Morten Blinkenberg
Mads Ravnborg
Peter Vestergaard Rasmussen
Anne Sabers
Søren Hansen
Allan Randrup Thomsen
Bente Finsen
Lars Iversen

Udvalgssekretær:

Lasse Skovgaard

Valg til forskningsudvalget

Valg af de 8 medlemmer sker for 4 år ad gangen, og valg kan normalt kun ske for 2 perioder à 4 år. 

Læs udvalgets forretningsorden