Gå til hovedindhold

Ungeudvalget

Kort fortalt

Scleroseforeningens Ungeudvalg, står blandt andet for regionale og nationale aktiviteter for medlemmer fra 19 til og med 40 år.

Lokalt er det Lokalafdelingernes Ungekontakter, der står for at lave arrangementer for yngre medlemmer. Der er ikke Ungekontakter i alle landets lokalafdelinger, og derfor er det vigtigt, at der laves aktiviteter på nationalt plan, så alle unge medlemmer af Scleroseforeningen har mulighed for at deltage.

Hvor arbejder ungeudvalget

Ungearbejdet nationalt

Hvert år arrangerer Ungeudvalget en Ungeweekend. Weekenden har både et fagligt indhold og er en rigtig god mulighed for at blive del af et herligt netværk.

Derudover arrangerer Ungeudvalget fra år til år weekendarrangementer med skiftende indhold. Eksempler herpå kan være Sportsweekender, Ung Frivillig weekender osv.

Herudover fungerer udvalget som et vigtigt talerør for unge mennesker med sclerose. Det sker bl.a. ved at være repræsenteret i andre relevante udvalg, samt ved deltagelse i nationale såvel som internationale arrangementer, hvor der er mulighed for at få indflydelse og ny viden.

Formand og Repræsentant i Hovedbestyrelsen

Mads Bjørnsen
Mobil: 6046 4904
E-mail: Mads.bjornsen@gmail.com

Valgte medlemmer:

Anders Weitling Jantzen

Annette Nielsen

Belinda F. Jensen

Charlotte Enevoldsen

Martin Dæncker

Martin Grangaard

Morten Korsgaard

Thomas Sandell

Trine Stenmann Olsen 

Scleroseforeningens udvalgssekretær

Casper Lykke
E-mail: cly@scleroseforeningen.dk