Gå til hovedindhold

Psykologer

Kort fortalt

Her kan du læse om psykologafdelingen, og hvilke muligheder der er for at skrive studieopgave i samarbejde med afdelingen eller at være i praktik i hos os. 

Psykologafdelingen

Vi er en afdeling på ca. 10 medarbejdere, som rummer mange forskellige opgaver såsom; individuelle samtaler til mennesker med sclerose, individuelle samtaler til pårørende, parsamtaler, familiesamtaler, gruppeforløb for nydiagnosticerede, gruppeforløb for mennesker med sclerose, der har kognitive problemer samt gruppeforløb for unge pårørende.

Desuden har Scleroseforeningen et specialteam, der støtter og rådgiver familier, hvor et barn/ung (under 18 år) har fået sclerose. Udover den mere klassiske behandling og rådgivning formidler vi også viden om sclerose og psykologisk relevante temaer til scleroseramte og pårørende, for eksempel i form af kurser, workshops og lignende. 

Læs mere om psykologordningen her.

 

Vil du samarbejde med os om dit speciale eller anden større opgave i psykologi?

Psykologerne i Scleroseforeningen har interesse i at samarbejde med specialestuderende for at få ny viden og inspiration.

Scleroseforeningen tilbyder rammerne til et specialeemne eller anden større opgave, både i form af forslag til problemstillinger samt adgang til data. Forslagene til problemstillinger afspejler den aktuelle interesse blandt psykologerne og skal ses som inspiration. Du er velkommen til at justere eller komme med et helt andet forslag. 
Der er mulighed for et indledende møde med en af foreningens psykologer omkring det emne/den problemstilling, som du vælger, samt adgang til data.

Forslag til emner/problemstillinger: 

Pårørende 

 • Hvordan påvirkes de 14 – 20 årige børn, som er midt i deres selvstændiggørelse? Hvordan sørger man for at børnene får et passende ansvar? Er der plads til teenageopgør i familier hvor en del af hverdagen er livet med en kronisk sygdom? Påvirkes selvstændiggørelsen, frigørelsen og identitetsdannelsen?  Bliver den almindelige løsrivelsesproces ændret? Og hvilke konsekvenser har det i så fald for ungdoms- og voksenlivet?
 • Hvordan opleves det at være forældre og/eller søskende til et barn, der får diagnosen sclerose? 
 • Når alvorlig sygdom bliver en hemmelighed i familien – hvordan påvirker det børnene når vi ikke taler om tingene?

Livet med en kronisk sygdom som sclerose:  

 • Hvordan påvirkes forældreskabet og familielivet når man har en kronisk sygdom som sclerose
 • Hvordan kan forældre få støtte og hjælp til at blive de bedste forældre for deres børn, på trods af et liv med en kronisk sygdom? Hvordan støttes forældrene til at tage bedst mulig vare på sig selv, i et samfund og en tid hvor der er høje krav til præstation både i arbejds- og familielivet?
 • Hvordan påvirkes kærlighedslivet og identiteten af at man får en kronisk sygdom? En undersøgelse af livet som single og med en kronisk sygdom.

Behandling 

 • Hvilken form for psykologisk behandling er hjælpsom for mennesker med konisk sygdom herunder sclerose? 
 • Hvordan virker kropsorienteret psykoterapeutisk behandling på mennesker med sclerose?
 • Hvordan kan den eksistentielle psykologi belyse den selvudviklings- og selvforståelsesproces, som mange konfronteres med, når de får sclerose (og undervejs)?

Bio- psyko-sociale perspektiv på udviklingen af sclerose: 

 • Kan chok- og udviklingstraumer og/eller langvarig stress have indflydelse på udviklingen af sclerose? / Er der sammenhæng mellem sygdomsudvikling ift. sclerose og traumer, langvarig stress, psykisk sygdom og/eller anden kronisk sygdom?
 • Hvordan kan sclerose forstås inden for den psykoneuroimmunologiske model (PNI), herunder eksempelvis i forhold til personlighed, dysregulering af signalstoffer og/eller depression?

Data: 

Vi har mulighed for at stille relevante data til rådighed, hvis du ønsker at lave et empirisk speciale. Det kunne eksempelvis være: 
Kvalitative data: 

 • Mulighed for interview med psykologerne, enten individuelt eller som fokusgruppe.
 • Adgang til medlemsdata ”klik her” (link til relevant side på hjemmesiden)

 

Vil du i praktik hos os?

Der er mulighed for at komme i praktik i vores afdeling. Vi kan tilbyde en spændende og lærerig praktikperiode, hvor du vil blive en del af vores team med gode kollegaer og i høj grad blive inddraget, så du får en bred praktisk erfaring.

Hvis du har spørgsmål til praktikantstillingen, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg er interesseret?

Du kan rette henvendelse til e-mail psykolog@scleroseforeningen.dk eller på telefon +46 36463646. 

Vi ser frem til at høre fra dig.