Gå til hovedindhold
TemaCorona og scleroseSe hele temaet

Få eksperternes vurdering: Sclerosemedicin og corona

Kort fortalt

Flere mennesker med sclerose, der er i behandling for sygdommen, er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig i den nye corona-situation. Neurologerne Finn Sellebjerg og Lars Storr giver os et overblik over risicien ved corona og forskellige typer af sclerosemedicin. 

Opdateret fredag 20. marts kl. 16:43

Den nye coronavirus (COVID-19) er stadig så ukendt, at vi ikke har dokumenteret effekt på, hvordan sclerosemedicin og denne virus påvirker hinanden.

Men ud fra den viden vi har fået om COVID-19s måde at angribe kroppen, samt de erfaringer vi har med sclerosemedicin og lignende virusser, får du her neurologernes vurdering af de enkelte sclerosebehandlinger versus corona.  

Og husk: Det er en dårlig idé at stoppe sin behandling udenom sin neurolog.

"Der er ingen grund til at tro, at det giver problemer i forhold til coronavirus. Tværtimod er det en rigtig dårlig idé at stoppe behandlingen. Hvis man stopper med sin behandling, risikerer man, at sclerosen blusser op igen. Og vi ved med sikkerhed, at hvis man stopper med sin behandling, så vender sygdomsaktiviteten tilbage på et tidspunkt."

  Sclerosemedicin og corona

 • Aubagio versus corona

  Aubagio diskuterer man stadig om, hvorvidt er immundæmpende eller ej. Det har formentlig nogle lette immundæmpende effekter, men man kan bare ikke se, at der er nogen øget infektionsrisiko under behandlingen.

  Samtidig så har Aubagio den positive egenskab, at det hæmmer virus, og man tester faktisk Aubagio som en behandling til virusinfektioner i øjeblikket. 

 • Tysabri versus corona

  Tysabribehandling antages ikke at øge risikoen for alvorlig sygdom ved infektion med coronavirus.

  Du kan stadig få din infusion, men det kan være at infusionsintervallerne forlænges til 6 uger. Der er flere studier, som har påvist, at det ikke øger sygdomsaktiviteten i betydende omfang. Der vil, for hver enkelt i behandling med Tysabri, blive foretaget en afvejning af fordele og ulemper ved forlængelse af infusionsintervallerne.

 • Tecfidera versus corona

  Tecfideras virkningsmekanisme er ikke velbeskrevet, men erfaringen er, at følsomheden for infektioner ikke adskiller sig væsentligt fra de øvrige sclerosebehandlinger.

  Tecfidera dæmper inflammation og derved også nogle af de mekanismer, som skal bekæmpe virusinfektioner. Dermed er du en smule mere sårbar, hvis du smittes, og du bør derfor forsøge at undgå at blive smittet, og hvis du er i arbejde, hvor der er kontakt med andre, bør du blive hjemme indtil videre.

 • Gilenya versus corona

  Dit immunforsvar er påvirket af behandlingen med Gilenya, men ved de kendte vira er der ingen problemer. Den aktuelle coronavirus er ny, og vi ved derfor ikke hvordan immundæmpning med Gilenya vil påvirke din krops mulighed for at bekæmpe denne virus.

  Umiddelbart skønnes det ikke at være et større problem, men da vi ikke ved det, tilrådes større forsigtighed for dig og andre i behandling med Gilenya.

 • Ocrevus versus corona

  I Danmark udskydes planlagte halvårlige infusioner med 2-3 måneder indtil videre. Bivirkningerne ved Ocrevus er navnlig luftvejsinfektioner, og det er på baggrund af den viden at behandlingen udskydes.

  Man antager også, at virkningsvarigheden af Ocrevus går ud over de 6 måneder, der sædvanligvis er mellem infusionerne. Derfor skønnes risikoen for sygdomsaktivitet ved forlængelse af infusionsintervallerne ikke at være så stor, mens man samtidig skønner at eventuel coronasygdom bliver mindre alvorlig.

  De fleste med erfaring med epidemiske virussygdomme, som ligner corona, antager, at smitterisikoen falder hen mod sommeren, og vi regner derfor med, at behandlingerne kan gives på det tidspunkt.

  I tilfælde med formodet høj sygdomsaktivitet kan behandlingen gives efter en afvejning af risikoen for alvorlig sygdomsudvikling ved forsat sygdomsaktivitet versus risikoen for svær sygdom ved coronavirusinfektion.

 • Rituximab versus corona

  Ved behandling med Rituximab og Ocrevus ses hyppigere luftvejsinfektioner. Det tyder på, at immunforsvaret er let påvirket, når det kommer til forsvar mod virusinfektioner. 

  Der har været rigtig mange diskussioner om, hvordan vi skal forholde os til Ocrevus og Retuximab – de to midler ligner hinanden rigtig meget – og der er nogen, der har ment, at man bør udskyde behandlingerne.

  På Rigshospitalet har vi valgt at udskyde behandlingerne. Vi vil gerne gøre det, at de behandlinger som ikke nødvendigvis skal gives lige nu og her, skydes en smule for at få overblik over den samlede situation.

 • Mavenclad versus corona

  Vi har nogle forbehold over for Mavenclad-behandlinger lige nu. Ligesom Lemtrada rammer Mavenclad meget hårdt på immunsystemet i adskillelige uger efter behandlingen, og man er derfor i noget tid efter behandlingen særligt udsat for et mere kompliceret sygdomsforløb med corona, hvis man bliver smittet. 

 • Lemtrada versus corona

  Lemtrada rammer meget hårdt på immunsystemet i adskillelige uger efter behandlingen, og vi giver også antivirus-medicin undervejs, for at forebygge at man ikke får virusinfektioner såsom herpes. Lige den behandling synes jeg ikke, at man bør starte op lige nu, med mindre at det er strengt nødvendigt. 

  Hvis man allerede er i et Lemtrada forløb, har medicinen relativ langvarig effekt, og så kan man overveje, om næste behandling bør udskydes. Men det er svært at sige konkret, og det er noget, man skal finde ud af med sin neurolog. Man er dog mere udsat for et kompliceret sygdomsforløb med corona, hvis man bliver smittet og for nyligt har været i behandling med Lemtrada.

  For de fleste, som har fået Lemtrada, vil immunsystemet fungere normalt igen efter et år.

 • Copaxone versus corona

  Copaxone adskiller sig fra de øvrige sclerosebehandlinger. Virkningsmekanismen er ikke immundæmpende som ved de andre behandlinger.

  Behandlingen med Copaxone ændrer immunforsvarets reaktionstype og mindsker derved den immunreaktion, som skaber inflammation og skader på nervesystemet ved sclerose. Dit immunforsvar er derfor ikke svækket i traditionel forstand.

  Det er min erfaring, at risikoen for infektioner ikke er øget ved behandling med Copaxone, som vi ser det ved nogen af de andre sclerosebehandlinger.

 • Avonex versus corona

  Ved behandling med Avonex eller andre interferoner, påvirkes immunforsvaret minimalt. Umiddelbart er du derfor ikke i øget risiko for udvikling af alvorlig sygdom ved infektion med coronavirus. Du skal således, som alle andre, undgå at blive smittet ved at følge myndighedernes retningslinjer.

 • Stamcellebehandling versus corona

  Vi ved ikke konkret, hvordan vi skal forholde os til en nylig stamcellebehandling og corona. Der er du nødt til at kontakte den læge eller afdeling, som har forestået behandlingen.