Gå til hovedindhold

KosMuS: Sammen samler vi viden til forskning

Kort fortalt

Med projektet KosMuS har vi ønsket at undersøge mulige sammenhænge mellem kost og sygdomsaktivitet i multipel sclerose (MS). Projektet har kørt fra vinter 2016 til sommer 2019 og er et ErhvervsPhD-projekt i samarbejde med Københavns Universitet (Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Proteinforskning).
I alt har 312 har deltaget i projektet og dagligt registreret kost, symptomer, stress og søvn. Næsten 20.000 dage er samlet ind og deltagerne har registreret i 55,7 dage i gennemsnit, altså i næsten to måneder.

Nedenfor kan du læse om baggrunden for forskningsprojektet, dets formål samt en status på hvornår projektets resultater fremlægges.

Hoved med frugter

Baggrunden for projektet
Mange af Scleroseforeningens medlemmer med multipel sclerose (MS) oplever, at kost kan påvirke symptomer og sygdomsaktivitet. Der findes desuden en række forskellige diæter udviklet særligt til MS, men indholdet i disse diæter er i flere tilfælde modstridende, og der er stadig meget lidt videnskabelig viden om kost inden for MS-området.  

Derfor har Scleroseforeningen arbejdet med KosMuS-projektet, der i løbet af de seneste tre år har haft til formål at forsøge at kortlægge sammenhænge mellem kost og oplevet sygdomsaktivitet blandt mennesker med MS. Der er herunder også indsamlet informationer om bl.a. søvn og stress.

Projektets forløb
Hele projektet er baseret på informationer, som er indsamlet af deltagerne. Der er derfor udviklet en app, som deltagerne i en periode dagligt har skulle bruge til at registrere blandt andet, hvad de spiser, deres fysiske aktivitet og informationer om deres helbred. Ud fra registreringerne er der skabt et meget stort datasæt, hvor vi har kunne anvende nye metoder for behandling af big data, til at finde sammenhænge mellem kost og oplevet sygdomsaktivitet blandt deltagere med MS.

Det er vanskeligt at undersøge kost alene. Parametre som f.eks. søvn, stress og fysisk aktivitet kan kan påvirke, hvad vi spiser, men der er også muligt, at de samme tre parametre kan påvirke sygdomsaktiviteten i MS. Derfor har vi indsamlet mange informationer, som ikke direkte er kost eller sygdomsaktivitet, men som vi har haft brug for at kunne kontrollere for, når vi har undersøgt sammenhænge i forhold til kost. Disse data har også kunne bruges til at undersøge sammenhængen i vores datasæt mellem ændringer i sygdomsaktivitet og hvert af de andre parametre direkte.

Status for projektet
ErhvervsPhd-projektet er afsluttet og resultaterne forventes offentliggjort i løbet af foråret 2020.