Gå til hovedindhold

MS og self-tracking

Kort fortalt

Scleroseforeningen ønsker med dette projekt at undersøge anvendelsen af et digitalt værktøj til self-tracking af livsstilsfaktorer så som fysisk aktivitet, søvn og kost, samt dets sammenhæng med selvrapporterede symptomniveauer. Projektet skal desuden belyse om den registrerede data er anvendelig for mennesker med MS.

Projektet er et pilotstudie, der kan være med til at understøtte fremtidig forskning. Projektet gennemføres i perioden 2021 til 2023.

Baggrund for projektet

Sygdommens degenerative natur og risikoen for uforudsigelige tilbagefald medfører, at mange mennesker med MS efterspørger inspiration og redskaber til at leve bedst muligt med deres sygdom i hverdagen. Mennesker med MS efterspørger desuden at blive mere involverede i håndteringen af sygdommen, og tidligere studier viser, at mange er interesserede i at benytte sig af self-tracking værktøjer til dette.

Scleroseforeningen vil derfor gerne støtte de medlemmer, der ønsker at få et større overblik over de livsstilsfaktorer, som kan have betydning for deres velbefindende.

Som baggrund for projektet er der foretaget en undersøgelse i Scleroseforeningens faste svarpanel. Undersøgelsen belyser, hvorvidt og hvordan, svarpersonerne registrerer og holder øje med sammenhænge mellem livsstilsfaktorer og symptomer, samt om de ville have interesse i at anvende et digitalt værktøj, der kunne hjælpe dem med dette.

 

Formål

Dette projekt har to formål. Det primære formål med projektet er at undersøge om data på blandt andet fysisk aktivitet, kost, søvn og mental trivsel er anvendelige for mennesker med MS. Derudover at kunne sammenholde selvrapporteret data om MS-relaterede symptomniveauer med de målte data fra det digitale værktøj.

Det sekundære formål med projektet er at undersøge om de data der registreres via det digitale værktøj kan anvendes til forskning.

 

Projektdesign

Til projektet anvendes en digital sundheds app. For at bestemme hvilke variable, der skal indgå i den digitale sundheds app, blev der gennemgået en proces med brugerinvolvering for at sikre brugbarheden af værktøjet. App'en er en prototype hvor deltagere kan rapportere data om blandt andet fysisk aktivitet, kost og søvn.

Derudover kan app’en sammenholde selvrapporteret data med MS-relaterede symptomniveauer i et samlet dashboard. 60 personer blev inviteret til at deltage i projektet, hvor deltagerne skulle bruge den digitale sundheds app til at registrere data i 6 uger. Hver deltager modtog desuden et Fitbit Charge 4 ur, som kan måle fysisk aktivitet og søvn. Fra dette ur kan data aflæses og indrapporteres i app’en sammen med symptomniveau og kost.

Afslutningsvis foretages der 15 interviews med udvalgte deltagere, hvor de spørges ind til brugervenligheden af app’en og Fitbit uret, samt hvilke fordele og udfordringer de har oplevet i forbindelse med self-tracking-forløbet. Ud fra disse interviews laves der et spørgeskema, som resten af deltagerne skal besvare.

Formidling af resultater

Alle resultater fra projektet beskrives i en samlet rapport, som offentliggøres på Scleroseforeningens hjemmeside. Indtil videre er der derudover planlagt udgivelse af en videnskabelig artikel på baggrund af projektet.