Gå til hovedindhold

Samtidig brug af naturmedicin/kosttilskud og konventionel medicin

Kort fortalt

Scleroseforeningen har med dette forskningsprojekt blandt andet ønsket at undersøge mulige interaktioner mellem konventionel sclerosemedicin og naturmedicin/kosttilskud samt blive klogere på adfærden omkring brugen af naturmedicin og kosttilskud blandt mennesker med sclerose. Projektet er gennemført i perioden februar 2019 til sommeren 2020 i samarbejde med Københavns Universitet.

Baggrund for projektet

Fra andre patientgrupper er det kendt, at samtidig brug af konventionel medicinsk behandling og naturmedicin og/eller kosttilskud kan medføre interaktioner mellem præparaterne, hvoraf nogle interaktioner kan være klinisk signifikante, og dermed have betydning for behandlingseffekten og patientsikkerheden.

Derfor har Scleroseforeningen med dette projekt ønsket at skabe øget viden om brug af netop naturmedicin og kosttilskud blandt mennesker med sclerose i Danmark samt få større indsigt i mulige interaktioner mellem konventionel sclerosemedicin og naturmedicin samt kosttilskud. 
 

Resultater

  • 85% af deltagerne svarede, at de havde brugt naturmedicin og/eller kosttilskud de seneste 12 måneder.
     
  • 76% af deltagerne svarede, at de havde brugt naturmedicin og/eller kosttilskud samtidig med konventionel medicin de seneste 12 måneder

Størstedelen af deltagere svarede i spørgeskemaundersøgelsen, at de ikke havde talt med en behandler (alternativ eller konventionel), om de produkter, de bruger, og at de heller ikke fandt det relevant at tale med behandlere om naturmedicin og/eller kosttilskud.

De individuelle interviews uddybede at deltagernes manglende oplevelse af relevans kan skyldes, at de ikke mener, at behandlere har tilstrækkelig med viden om emnet eller fordi de tidligere har følt sig afvist, hvis de har taget emnet op, fordi behandleren enten havde affejet emnet eller ikke indgik i en dialog.

Andre menneskers erfaringer med naturmedicin og kosttilskud er en ofte anvendt kilde til information. Interviewene viste, at deltagerne særligt søgte viden om naturmedicin og kosttilskud hos andre med sclerose. Derudover var egen krop en kilde til information om bivirkninger og effekter af specifikke produkter.

Nederst på siden kan du finde links, til projektets samlede afrapportering. 

Projektdesign 

Projektet består af tre delstudier, der tilsammen bidrog til at opnå det overordnede formål.

Delstudie 1: Det første studie havde til formål at kortlægge og undersøge menneskers med sclerose brug af, vide om og kommunikation med behandlere omkring kosttilskud/naturlægemidler. For at besvare delstudie 1 blev der først lavet en telefonisk spørgeskemaundersøgelse med 380 mennesker med sclerose udvalgt tilfældigt blandt Scleroseforeningens medlemmer. Derefter blev der udført interviews med 18 af de 380 deltagere for at uddybe resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.

Delstudie 2: Det andet delstudie kortlagde de interaktioner, der kan opstå mellem de mest anvendte konventionelle lægemidler og de mest anvendte kosttilskud/naturlægemidler. Dette blev udført af en videnskabelig medarbejder fra Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, som lavede et grundigt litteraturstudie. Litteraturstudiet tog udgangspunkt i en liste med den mest anvendte naturmedicin og kosttilskud samt konventionel medicin blandt mennesker med sclerose, som var kommet til udtryk gennem resultaterne fra delstudie 1.

Delstudie 3: Det sidste delstudie havde til formål at samle resultaterne fra de to foregående delstudier, og på denne baggrund udvikle informationsmateriale henvendt til mennesker med sclerose og behandlere. For at kunne udarbejde informationsmateriale henvendt til både mennesker med sclerose og behandlere blev der yderligere udført interviews med 6 behandlere heriblandt to alternative behandlere, en diætist, to neurologer og en alm. praktiserende læge.

 

Vil du vide mere?