Gå til hovedindhold

Brug af byrummet med MS

Kort fortalt

I samarbejde med Roskilde Universitet ønsker Scleroseforeningen med dette projekt at undersøge, hvilke oplevelser mennesker med sclerose har med at opholde sig i og bruge deres lokalområde til hverdag. Specialet skrives af Monica Rahbek, som er specialestuderende på Kommunikation på Roskilde Universitet.

Gennem borgerinddragelse vil projektet undersøge, hvordan byrummet er tilgængeligt for nogle mennesker, mens det er mindre tilgængeligt for andre, og hvordan byen kan blive mere tilgængelig for mennesker med sclerose.

København

Baggrund for projektet

Dette speciale tager udgangspunkt i Critical Disability Studies, som er en retning, der er kritisk over for en ren biomedicinsk forståelse af handicap. Ifølge teorien har mennesker ikke et handicap, men en funktionsnedsættelse, som kan blive til et handicap i mødet med deres omgivelser som f.eks. byen. Teorien udfordrer den biomedicinske forståelse ved at rette et kritisk blik på, hvordan samfundets sociale og arkitektoniske strukturer handicapper, dvs. er med til at hæmme et menneske yderligere, hvis der for eksempel ikke er ramper til rådighed for kørestolsbrugere.

Specialet vil undersøge de sociale og arkitektoniske strukturer i byrummet, der handicapper og marginaliserer nogle mennesker gennem inddragelse af mennesker med sclerose. I Danmark findes endnu intet forskningsprojekt, der kombinerer Critical Disability Studies med et byrumsstudie med inddragelse af menneskers oplevelser fra hverdagen med at opholde sig i og bruge deres lokalområde.

Formål

Formålet er at samskabe viden om mennesker med scleroses oplevelser med at opholde sig i og bruge deres lokalområde med udgangspunkt i spørgsmålene:

  • Hvilke oplevelser har mennesker med sclerose, når de opholder sig i og bruger deres lokalområde?
  • Hvorvidt og hvordan bliver sclerose til et handicap i mødet med byrummet?
  • Hvad skal der til for at gøre byen mere tilgængelig for mennesker med sclerose?

Formålet med denne viden er at konkretisere, hvilke ændringer der skal til for at forbedre byrummet for mennesker med sclerose, så disse ændringer kan indgå i byudviklingen for fremtiden.

Projektdesign

Deltagerne i projektet vil indgå i et såkaldt ’walking interview’ samt i en workshop med de øvrige deltagere. På workshoppen deles og diskuteres oplevelser fra walking interviewene og generelt fra deltagernes hverdag og erfaringer med at opholde sig i og bruge lokalområdet.

Et walking interview består af, at forskeren møder op ved deltagerens hjemmeadresse, hvorefter disse to følges ad på en gåtur i deltagerens lokalområde. Undervejs deler deltageren sine oplevelser med at gå i området. Under walking interviewet tages billeder af konkrete steder, som både fungerer godt og mindre godt for deltageren under gåturen. Disse billeder bruges senere til workshoppen med de andre deltagere.

Kontakt: Monica Rahbek, tlf. 24990269 eller e-mail mbk@scleroseforeningen.dk.