Gå til hovedindhold

Multipel Sclerose – Et tværsnitsstudie af, hvordan MS-patienter, der er medlemmer af Scleroseforeningen, differentierer sig fra ikke-medlemmer

Kort fortalt

Titel: Multipel Sclerose – Et tværsnitsstudie af, hvordan MS-patienter, der er medlemmer af Scleroseforeningen, differentierer sig fra ikke-medlemmer
Projekttype: Bachelorprojekt
Studieretning: Folkesundhedsvidenskab
Årstal: 2016
Udarbejdet af: Signe Reitzel Gunnersen & Marie Torp Walther

Baggrund

I dag lever ca. 14.300 personer i Danmark med MS. Af dem er ca. 10.200 personer medlem af Scleroseforeningen. Det efterlader en gruppe på ca. 4.000, der ikke er med i Scleroseforeningen. Vi ved ikke særlig meget om, hvorfor disse mennesker ikke er medlemmer, eller om de har særlige kendetegn sammenlignet med medlemmerne. Ved at finde ud af mere om disse mennesker, kan Scleroseforeningen bedre sørge for, at der også er tilbud, der imødekommer deres behov. Dette kan forhåbentlig give dem en større lyst til at melde sig ind i foreningen og drage nytte af muligheden for hjælp og støtte. Bedre viden om ikke-medlemmer vil desuden være nyttig baggrundsinformation i forskningsøjemed, hvor Scleroseforeningens projekter ofte henter viden og rekrutterer blandt medlemmer.

I forbindelse med deres bachelorprojekt i folkesundhedsvidenskab satte de to studerende, Signe og Marie, sig derfor for at undersøge, hvordan mennesker med sclerose, der er medlem Scleroseforeningen, adskiller sig fra mennesker med sclerose, der ikke er medlem. Ved at tage udgangspunkt i data fra både Landspatientregistret og Scleroseforeningens medlemsdatabase kunne de sammenligne medlemmer og ikke-medlemmer på en række parametre.

 

Resultater

Undersøgelsen viste, at der er betydelig forskel på medlemmer og ikke-medlemmer i forhold til køn, bopælsregion, uddannelse, socioøkonomisk status og civilstatus. Kvinder er oftere medlem af foreningen end mænd. Uddannelse er en faktor, hvor der både blandt personer med lavest uddannelsesniveau (folkeskole) og personer med højest uddannelsesniveau (lang videregående uddannelse) findes færre medlemmer end i de mellemliggende grupper. Der er flere enlige blandt ikke-medlemmerne end blandt medlemmerne. Endelig viste undersøgelsen, at førtidspensionister oftere er medlem af Scleroseforeningen end personer med øvrige beskæftigelsesstatusser.

 

Hvordan kan disse resultater gavne mennesker med sclerose?

Denne nye viden om, hvordan medlemmer og ikke-medlemmer adskiller sig fra hinanden, giver Scleroseforeningen mulighed for bedre at kunne målrette fremtidige medlemstilbud, så flere mennesker med sclerose kan få den hjælp, de måske står og mangler. Resultaterne kan også være med til at forbedre den forskning, Scleroseforeningen laver på baggrund af dens medlemsdatabase, hvilket også vil komme mennesker med sclerose til gavn.