Gå til hovedindhold

Patientsamtaler: Seksuelle udfordringer for scleroseramte kvinder

Kort fortalt

Titel: Patientsamtaler: Seksuelle udfordringer for scleroseramte kvinder
Projekttype: Bachelorprojekt
Studieretning: Sygepleje
Årstal: 2019
Udarbejdet af: Lukas Victor Hestbech & Emil Zwickey-Hauschild

Baggrund

Cirka halvdelen af alle personer med sclerose oplever seksuelle udfordringer, men kun få opsøger sundhedspersonale for at tale om det. De fleste danskere mener, at et godt seksualliv er vigtigt for livskvaliteten, men desværre italesættes seksualitet ikke i særlig høj nok grad af sundhedsfagligt personale. Ofte opstår der et såkaldt ”tovejstabu”, hvilket betyder, at det er svært for både den sundhedsfaglige og patienten at tale om udfordringerne. Kommunikation om seksualitet er vigtig, og mange mennesker med sclerose har behov for at tale om deres seksuelle udfordringer. Det sundhedsfaglige personale er ikke gode til at starte samtalen, og det er kun få sygeplejersker, der rent faktisk taler om det.

Dette problem har Lukas og Emil fra sygeplejerskeuddannelsen i København valgt at sætte fokus på i deres bachelorprojekt. Her undersøger de barriererne ved at have samtalen om seksuelle udfordringer hos både sygeplejersker og kvinder med sclerose. For at blive klogere på dette, interviewede Emil og Lukas to sygeplejersker, der til dagligt arbejder med sclerosepatienter, og en kvinde med sclerose.

 

Resultater

Både kvinden med sclerose og sygeplejerskerne betragter det som afgørende, at der skabes en god og tillidsfuld relation. Den gode relation er en forudsætning for en samtale om seksualitet og seksuelle udfordringer. Kvinden gav udtryk for et ønske om at have samtalen i private rammer og ytrede samtidig et ønske om at blive behandlet som et individ i patientrollen. I praksis oplever hun, at samtalen nedprioriteres. Sygeplejerskerne oplever problemer med at starte samtalen om seksualitet og anser kun samtalen for nødvendig, hvis patienten selv bringer emnet på banen. Begge parter forbinder samtalen med et tabu, og der opstår dermed et tovejstabu, hvor begge forventer, at den anden starter samtalen. Samtalen om seksualitet og seksuelle udfordringer forekommer sjældent, og sygeplejerskerne ved ikke hvor de kan få hjælp til at afholde samtalen.

 

Hvordan kan disse resultater gavne mennesker med sclerose?

Det er vigtigt med viden om de udfordringer, som mennesker med sclerose og sygeplejersker oplever i forbindelse med at tale om seksualitet og sygdom. Fremadrettet vil denne viden kunne anvendes, så sygeplejersker kan blive bedre til at håndtere samtalen om seksuelle udfordringer og dermed sikre, at mennesker med sclerose får den støtte, de har brug for på dette område.