Gå til hovedindhold

Oversigt: Projekter du kan deltage i

Kort fortalt

Du kan være med til at skabe vigtig viden om sclerose og livet med den kroniske sygdom, når du deltager i studieprojekter og forskningsstudier. Din erfaring er der brug for, hvis der skal ske forandring. Her får du et hurtigt overblik over studier, der lige nu søger deltagere. 

Deltagere søges til interview i Odense og omegn

13. marts 2023

En gruppe unge studerende fra Syddansk Universitet er ved at udarbejde et semesterprojekt. I forløbet skal de arbejde på at udvikle et produkt til folk med sclerose, og søger i den forbindelse deltagere til et interview. Det drejer sig om et enkelt interview på cirka 1 time. Tid og sted er fleksibelt. 

Kontakt ansvarlige:
Mads Sørensen, email: Maso721@student.sdu.dk, tlf: 53537365

______________________________________________________________

Langtidseffekten af fysisk træning

14. december 2022

De fleste ved at fysisk træning er sundt, ligesom det er bevist at være effektivt mod en lang række symptomer, såsom nedsat gangfunktion. På trods af dette kan det godt være svært at holde sig motiveret til at forblive fysisk aktiv over en længere periode. Det kan du måske nikke genkendende til? Hvis ja, så er det dig, vi leder efter.

I forskningsprojektet ønsker vi at undersøge langtidseffekten af fysisk træning ved hjælp af såkaldte "booster sessioner" - altså igennem højintens træning.

Læs mere her.

Kontakt ansvarlige:

Laurits Taul-Madsen, mail: ltm@ph.au.dk, tlf: +45 61656063

_____________________________________________________________

Forsøgspersoner mellem 18 og 35 år med en funktionsnedsættelse i benene søges

24. november 2022

Vi søger forsøgspersoner til en videnskabelig 3-dimensionel ganganalyse. Er du mellem 18 og 35 år og har en funktionsnedsættelse i et eller begge ben? Det kan være du er gangbesværet, bruger et hjælpemiddel til gang eller benytter kørestol ved længere distancer. Og vil du deltage som forsøgsperson i vores videnskabelig undersøgelse?

Vi tester en nyudviklet vægtaflastende robot, der får brugere med hæmmet gangfunktion til at føle sig lettere og dermed potentielt træne gangfunktionen på en mere effektiv måde. Vi søger i den forbindelse forsøgspersoner til at afprøve robottens virkning på gangfunktionen. Forsøget foregår i ganglaboratoriet på Syddansk Universitet i Odense, hvor vi udfører en videnskabelig 3-dimensionel ganganalyse imens man understøttes af robotten. Projektet løber fra november til december 2022 og du skal forvente, at forsøget tager ca. 2 timer.

Læs mere her eller se en video om forsøget her

Kontakt ansvarlige:

Morten Bøgelund Pedersen, email:mlyngpedersen@health.sdu.dk, tlf: 42 31 43 37

_____________________________________________________________

Har du lyst til at fortælle lidt om dit liv med MS?

24. november 2022

Vi er optaget af at forbedre mulighederne for mennesker der lever med sclerose. I den forbindelse søger vi deltagere med sclerose, som ikke følges regelmæssigt i en scleroseklinik eller et scleroseambulatorium til et interview. Som deltager indgår du i et forskningsprojekt kaldet MINT-projektet (Multiple sclerosis: Identifying people and exploring their Needs in healthcare in order To encounter future solution).

Formålet med interviewet er at få indsigt i de behov og ønsker, mennesker med sclerose har i deres dagligdag for at kunne tilrettelægge relevante og målrettede sundhedsydelser, med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Interviewet er en samtale, som kan foregå, hvor det passer dig, og kan være både med fysisk fremmøde eller virtuelt. Interviewene anonymiseres og behandles i fortrolighed, så de ikke kan henføres til dig.

For at du kan deltage skal du:

  • Have været diagnosticeret med sclerose i mindst 5 år
  • Være ældre end 18 år
  • Ikke følges regelmæssigt i en scleroseklinik eller i et scleroseambulatorium, hvilket betyder slet ikke, eller mindre end 1 gang årligt.

Læs mere her

Kontakt ansvarlige:

Hvis du har lyst til at fortælle lidt om dit liv med MS, er jeg meget interesseret i at høre fra dig. Kontakt Agata Beczek, email: abecz@regionsjaelland.dk, tlf: 23 32 69 50

_____________________________________________________________

Hvordan oplever den unge at deres mentale sundhed er påvirket af at leve med en kronisk sygdom?

16. november 2022

For at få en indsigt i, hvordan en ung patient oplever mental påvirkning af at have en kronisk diagnose søges 1-2 forsøgsdeltagere mellem 18 og 30 år. Formålet med projektet er at give sygeplejersker en bedre forståelse for, hvordan de kan støtte og tilpasse deres kommunikation og pleje til den unge patient.

Som forsøgsdeltager skal du besvare spørgsmål ved et mundtligt interview på cirka 45 minutter - helst fysisk fremmøde i København (alternativt over Teams eller telefonisk). Der er ingen risici forbundet ved deltagelse i opgaven/projektet.

Kontakt ansvarlige:

Wiktoria Malmvig, sygeplejerskestuderende ved Københavns Professionshøjskole, e-mail: 705261@kp.dk, telefonnummer: 60 83 30 35

______________________________________________________________

Har du lyst til at hjælpe med at undersøge styrketrænings effekt på hjernen blandt ældre (+60 år) person med multipel sklerose?

15. november 2022

Både multipel sklerose og aldring nedbryder hjernen, som på sigt har negativ indvirkning på kroppens fysiske funktion. Dog tyder det på, at styrketræning delvist kan modvirke disse forandringer. Der er blandt andet observeret positive effekter på fysisk funktion og hjernens struktur hos raske ældre personer såvel som hos yngre/midaldrende personer med multipel sklerose. Det er dog ikke undersøgt om disse positive effekter også ses blandt ældre (≥60 år) personer med multipel sklerose. Derfor undersøger vi dette. Som forsøgsdeltager bliver du ved lodtrækning placeret i en forsøgsgruppe, hvor du enten skal udføre 24 ugers superviseret styrketræning eller fungere som kontrolgruppe og fortsætte med at leve dit liv, som du gør nu. Træningen i projektet er superviseret og udbudt flere steder i landet.

Kontakt ansvarlige:

Tobias Gæmelke, e-mail: gaemelke@ph.au.dk

______________________________________________________________

Vil du være med til at skabe mere viden om videokonsultationer?

7. september 2022

Vi har brug for din hjælp til at skabe mere viden om videokonsultationer ved almen læge. Som led i et Ph.d.-projekt fra Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet søger vi personer, der har oplevelser med at bruge videokonsultationer ved almen læge, til interview om de erfaringer. Fokus er på at skabe forståelse af patientoplevelsen ved konsultationer over video. Dermed undersøges video som et værktøj i forhold til at udtrykke og håndtere symptomer, midlertidig sårbarhed og bekymringer. Interviewene vil gennemgå tekniske udfordringer, praktiske detaljer og sygdomsoplevelsen ved at bruge video som alternativ til e-konsultation eller konsultation med fremmøde. Derfor er det meget vigtigt med patientfortællinger. Interviewet er estimeret til en times varighed og vil blive udført i deltagers vante rammer.

Tilmeld dig projektet her

Kontakt ansvarlige:

Johannes van den Heuvel, email: jvdheu@dcm.aau.dk, tlf: 25 13 33 30

______________________________________________________________

Har du sclerose og problemer med vandladning? 

15. august 2022

Tisser du ofte? Planlægger du din dag og dine aktiviteter efter din blære? Kender du samtlige rastepladser langs med motorvejen? Kender du alle offentlige toiletter? Og har du prøvet bækkenbundstræning, medicin, botox og andet uden effekt? Hvis du kan sige ja til blot et af disse spørgsmål, så vil følgende projekt helt sikkert interessere dig. Urinvejskirurgisk afdeling, OUH, er i gang med undersøge effekten af sakral pacemaker for MS-patienter, som har problemer med vandladningen. Vi søger deltagere, som vil være villige til at indgå i et projekt, hvor de vil få indopereret en pacemaker, som sidder lige over den ene balde. Samtidig vil man blive fulgt tæt med spørgeskemaer og andre undersøgelser, som de fleste kender, der har haft kontakt til urinvejskirurgisk afdeling på grund af vandladningsforstyrrelser. For at kunne undersøge effekten af pacemakeren vil deltagerne blive delt op i to grupper, hvoraf den ene vil have tændt for pacemakeren under hele forløbet og den anden gruppe vil have slukket for pacemakeren i en periode. Nogle gange ser man også effekt på tarmens og den seksuelle funktion. 

Du kan læse mere om projektet her.

Kontakt ansvarlige:

Hanne Kobberø, email: hanne.kobberoe2@rsyd.dk, tlf: 22 31 57 46

______________________________________________________________

Deltagere med primær progressiv sclerose søges til sundhedsvidenskabeligt lægemiddelforsøg

13. april 2022

Kunne du tænke dig at deltage i et sundhedsvidenskabeligt lægemiddelforsøg med et lægemiddel til primær progressiv sclerose? Forsøget er et internationalt klinisk forsøg, der skal undersøge, om forsøgslægemidlet kan udsætte udviklingen af handicap hos personer med primær progressiv multipel sclerose (PPMS) sammenlignet med placebo, og om det har en acceptabel sikkerhedsprofil. Læs mere om projektet og kriterier for deltagelse her.

Kontakt ansvarlige:

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg: Projektsygeplejerske Rikke Bjerre på svs-perseus@rsyd.dk

Regionshospitalet Gødstrup: Projektsygeplejerskerne Malene Andersen på maviad@rm.dk og/eller Laila Busted på lmbu1@ucl.dk