Gå til hovedindhold

Scleroseregistret

Kort fortalt

Scleroseforeningen finansierer Det Danske Scleroseregister, som indsamler data om alle danske personer med multipel sclerose. Data fra registret bliver brugt i mange forskningsprojekter, og derfor er det et vigtigt værkstøj til at få ny viden om sygdommen.

Registret har eksisteret siden 1956 og drives i et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab (SIF) og neurologer tilknyttet Rigshospitalet.

Registret modtager indberetninger fra alle neurologiske afdelinger på danske sygehuse, fra praktiserende neurologiske speciallæger samt fra sclerosehospitalerne i Ry og Haslev. Data fra registret kan sammenkøres med data fra andre nationale registre, for eksempel landspatientregistret, CPR-registret og dødsårsagsregistret.

Registret indeholder oplysninger om bl.a. køn, fødselsdato, tidspunkt for sygdomsdebut og diagnose, dato for indberetning til Scleroseregistret, diagnosekategori, debutsymptom, udvalgte kliniske variable samt dødsdato og evt. dødsårsager.

Se Scleroseregistrets hjemmeside her