Gå til hovedindhold

Hvad skyldes sclerose?

Kort fortalt

Man kender endnu ikke de præcise årsager til sclerose. Vi ved, at både genetik og miljø har en betydning, men det er umuligt at forudsige hvem sygdommen rammer. 

Den præcise grund til at nogle mennesker får sclerose og andre ikke gør, er endnu ikke kendt. Men man ved, at der er tale om mange faktorer, der sammen er med til at udløse sygdommen. Der skelnes mellem indre og ydre faktorer eller genetiske faktorer og miljøfaktorer. Miljøfaktorer er ting fra vores hverdag, vi løbende bliver udsat for. Omvendt er genetiske faktorer medfødte og bestemt af sammensætningen på vores arvemateriale.  

Miljøfaktorer 

Man ved ikke med sikkerhed hvilke miljøfaktorer, der har betydning for udvikling af multipel sclerose. Forskningsprojekter har dog vist, at mangel på D-vitamin kan øge risikoen for at få sclerose. Flere studier peger blandt andet på en betydelig geografisk forskel i forekomsten af sclerose. Jo længere nord og syd man kommer fra Ækvator, jo højere bliver antallet af mennesker, der lever med sclerose. Dette kan måske hænge sammen med at mennesker, der lever tættere på Ækvator, er udsat for større mængde sollys end mennesker, der for eksempel lever i de nordiske lande. Et dansk studie støttet af Scleroseforeningen har fundet, at lav koncentration af D-vitamin hos nyfødte børn, øger deres risiko for senere i livet at udvikle sclerose. Du kan læse mere om studiet her.

Udover D-vitamin er rygning og Epstein-Barr virus (kyssesyge) to miljøfaktorer, man mener har betydning for udviklingen af sclerose. 

Studier viser, at rygning øger risikoen for at udvikle sclerose. Derudover er mennesker med attakvis sclerose, der ryger, i øget risiko for hurtigere at overgå til sekundær progressiv sclerose, end dem, der ikke ryger. 

Genetiske faktorer

MS er ikke defineret som en arvelig sygdom, men generne spiller en rolle. Hvis en enægget tvilling har sclerose, vil den anden tvilling have eller få sclerose i 25-30 procent af tilfældene. Almindelige søskende og tveæggede tvillinger til mennesker med sclerose, vil have en risiko på ca. 3,5 procent for at få sygdommen. Risikoen er ikke øget hos adoptivsøskende. I befolkningen er risikoen cirka 4 promille, dvs. 0,4 procent.

Et dansk studie har vist, at førstegradsslægtninge (forældre/børn/søskende til en person med multipel sclerose) har en overordnet 7 gange højere risiko for at udvikle multipel sclerose i forhold til baggrundsbefolkningen, hvilket dog stadig er en lav risiko. 

Man kender omkring 150 gener, der er såkaldte risikogener i forhold til sclerose, og der er højst sandsynligt flere. Er man bærer af et eller flere risikogener, betyder det, at man har en øget sandsynlighed for at få sclerose. Det betyder dog ikke, at man nødvendigvis får sygdommen. 

Da der stadig er mange ting man endnu ikke ved om genetiske faktorer og miljøfaktorer i forhold til udvikling af sclerose, forskes der løbende i dette. På siden om forskning vi støtter kan du læse mere om de forskningsprojekter, Scleroseforeningen støtter, og som bl.a. undersøger sygdommens årsager. 

Kilder 

Vitamin D and multiple sclerosis: An update. Pierrot-Deseilligny C. et al.

Neonatal vitamin D status and risk of multiple sclerosis - A population-based case-control study. Nielsen N.M. et al.