Gå til hovedindhold

Sygdomme relateret til sclerose

Kort fortalt

Der findes en række sygdomme, som minder meget om sclerose. Disse beslægtede sygdomme hører også under Scleroseforeningen. Nedenfor kan du læse nærmere om dem.

Neuromyelitis optica (NMO)

NMO er en kronisk, scleroselignende sygdom i hjernen og rygmarven – typisk med symptomer fra synsnerverne (opticus neuritis) og rygmarven (myelitis), der ofte forveksles med sclerose. Sygdommen kan give synsnedsættelse og problemer i armene og benene. NMO kan have et ret voldsomt forløb med alvorlige, lange attakker (periode med sygdomsaktivitet). Nogle vil have tilbagevendende attakker, mens andre kun oplever et enkelt attak og kommer sig herefter. Da der ikke findes en kur for NMO behandles sygdommen med henblik på at mindske symptomer og sygdomsaktivitet. Der findes meget lille viden om, hvordan NMO bedst behandles. Da sygdommen ligner sclerose behandles den nogle gange på samme måde. Dette har dog ikke altid effekt. Der findes i dag omkring 60-70 patienter i Danmark, og sygdommen ses oftest blandt kvinder.

Læs mere om NMO her

Schilders sygdom

Schilders sygdom er en meget sjælden, medfødt, demyeliniserende lidelse, der normalt viser sig i barndommen. Sygdommen opstår især blandt unge drenge. Sygdommen skyldes fravær af et enzym, der er nødvendigt for nedbrydning af visse fedtsyrer. Sygdommen resulterer i, at myelinskeder omkring nervefibrene i hjernen gradvist ødelægges. Sygdommen er progressiv og tilstanden forværres således gradvist. Der er ingen kur mod Schilders sygdom, men den kan behandles med henblik på at bremse sygdomsudviklingen og mindske symptomer. Behandling omfatter kortikosteroider, beta-interferon eller immunosuppressiv behandling. Symptomer kan inkludere: demens, kramper, ubalance, inkontinens, muskelsvaghed, hovedpine, tale- og føleforstyrrelser.

Læs mere om Schilders sygdom her

 

Transversel myelitis

Transversel myelitis skyldes betændelse i rygmarven (myelitis) tværs hen over (transversal) rygmarven. Betændelsen kan ødelægge kroppens nerveforbindelser. Sygdommen er ikke arvelig, men opstår ofte som komplikation til virussygdomme eller andre sygdomme, herunder infektionssygdomme, autoimmune sygdomme og blodkarsygdomme i rygmarven. Den præcise årsag til sygdommen er dog ikke kendt. Sygdommen kan ramme både børn og voksne, hos børn hyppigst mellem 10 og 19 år, og hos voksne hyppigst mellem 30 og 39 år. Symptomerne er pludseligt indsættende rygsmerter, muskelsvaghed og snurrende fornemmelser i benene. Symptomerne vil ofte mindskes efter 2-12 uger, men mange oplever, at symptomerne er vedvarende. Der eksisterer ingen effektiv behandling, der kurerer sygdommen, men lægen kan forsøge at behandle enkelte symptomer.

Læs mere om Transversel myelitis her

 

Balos sygdom

Balos sygdom er en demyeliniserende sygdom, hvor det hvide stof i hjernen er beskadiget. Sygdom er en sjælden type sclerose, men adskiller sig fra det almindelige scleroseforløb fordi Balos sygdommen er meget fremadskridende. Balos sygdom forekommer hyppigst blandt unge voksne, og ofte blandt asiater. Sygdommen kan ramme alle områder af centralnervesystemet, og symptomerne er derfor meget forskellige. Sygdommens udbredelse og mekanismer bag er ukendt. Sygdommen kan i nogle tilfælde behandles med antiviral medicin eller immunmodulerende terapiformer.

 

Akut dissemineret encephalomyelitis (ADEM)

ADEM skyldes kroppens nedbrydelse af myelinskeder i både rygmarv (myelitis) og hjerne (encephalitis). ADEM rammer primært børn under 10 år og opstår oftest i vintermånederne som komplikation til virusinfektioner. Symptomerne er hovedpine, irritabilitet, bevidsthedspåvirkning, synsforstyrrelser, lammelser, usikkerhed ved gang, nakkestivhed, omtåget-hed og kramper. Symptomerne forværres over dage og op til 4 uger. Sygdommen har dog oftest kun et sygdomsudbrud og går normalt over af sig selv. Sygdommen behandles med høje doser binyrebarkhormon, auto-antistoffer (immunglobulin) eller rensning af blodet.

Læs mere om ADEM her

 

Anti-MOG syndrom

Anti-myelin oligodendrocyte glycoprotein (Anti-MOG) syndrom er en inflammatorisk demyeliniserende sygdom i central nervesystemet. Sygdommen er kendetegnet ved beskadigelse af myelin oligodendrocyte gycoprotein (MOG), som er et protein der sidder på overfladen af myelinskederne. Den præcise årsag til sygdommen er stadig uklar. Dog har det vist sig, at patienter i næsten 50% af tilfældene har været ramt af en infektion forud for sygdommens debut. Man mistænker derfor, at sygdommen kan opstå som følge af påvirkning af blod-hjerne-barrieren efter infektion. Langt de fleste tilfælde af anti-MOG syndrom har et forløb med tilbagevendende attaks, men sygdommen kan også optræde som en enkeltstående episode. Sygdommen rammer både børn og voksne, dog er symptomerne forskellige for aldersgrupperne. Hos børn er ADEM (læs ovenfor) det mest hyppige symptom efterfulgt af dobbeltsidig og dernæst enkeltsidig synsnervebetændelse. Hos voksne er synsnervebetændelse (enkelt- eller dobbeltsidig) det mest hyppige symptom. Derudover kan sygdommen også ramme rygmarven (myelitis) hos både børn og voksne. Diagnosen stilles på baggrund af symptomer, fund på MR scanning og hvorvidt patienten har dannet MOG antistoffer. Sygdommen behandles som udgangspunkt med steroid, hvilket typisk har god effekt. Alternativt kan sygdommen behandles med immunoglobulin eller rensning af blodet.

Læs mere om Anti-MOG her