Gå til hovedindhold

Behandling (anti-MOG-sygdom)

Kort fortalt

Behandling af anti-MOG-syndrom har forskellige formål. En del af behandlingen er medicinsk forebyggelse og behandling af attakker. Nogle vil have tilbagevendende attakker, mens andre kun oplever et enkelt attak og kommer sig herefter. Derudover findes der forskellige rehabiliterende indsatser, der kan hjælpe personer med anti-MOG videre efter et attak. Endelig kan de fleste symptomer dæmpes eller afhjælpes medicinsk.

Medicinsk behandling

Der findes i dag igen behandling, der kan kurere anti-MOG-syndrom. Den behandling, der gives, har til hensigt at bremse attakker og nedsætte risikoen for nye attakker. Attakker er ofte voldsomme og kan give store permanente skader, så det er vigtigt, at de behandles og bremses så hurtigt som muligt.

Behandlingen kan inddeles i to typer: Der findes en række lægemidler, der dæmper hele eller dele af immunforsvaret. Forskellige typer af disse lægemidler anvendes både til at stoppe attakker og i de mellemliggende perioder for at forhindre nye attakker. Den anden type behandling benyttes, hvis et attak giver meget kraftige symptomer. Her vil man med en metode, der minder om dialyse, rense blodet for antistoffer.

Medicinsk behandling af anti-MOG-syndrom vil normalt starte med behandling med steroider. Steroider er et hormon, der dæmper immunforsvaret. I de fleste tilfælde vil steroidbehandling være effektivt og standse attakket hurtigt og effektivt. I andre tilfælde må den behandlende neurolog skifte behandling op til flere gange, inden den rette behandling findes.

Symptomlindring

Ud over behandling rettet mod attakker vil personer med anti-MOG-syndrom ofte have stor gavn af forskellige typer behandling rettet mod symptomerne. Der er stor forskel på, hvilke symptomer den enkelte oplever, men i de fleste tilfælde vil patienten i samarbejde med den behandlende neurolog eller egen læge kunne finde muligheder for symptomlindring.

Rehabilitering

At komme ovenpå igen efter et attak kan være krævende, og normalt kan personer med anti-MOG-syndrom have glæde af støtte fra fagprofessionelle som fysioterapeuter, psykologer eller socialrådgivere. En rehabiliterende indsats er en tværfaglig indsats, der både tager hånd om den fysiske genoptræning og de sociale ændringer som følger af sygdommen.

Hvordan føles et attak?

Et attak påvirker personer med anti-MOG-syndrom meget individuelt. Både attakker og perioderne mellem attakker kan variere meget i længde. Typisk tager et attak til i løbet af kort tid. Det kan tage fra få timer til nogle dage. Attakket vil aftage igen, men selv med behandling kan der kan gå uger eller måneder, inden det er helt væk. Mellem attakkerne vil de fleste ikke kunne mærke sygdommen, men for nogle efterlader attakkerne permanente skader i form af nedsat funktionsevne.

Hvilke symptomer, der viser sig i forbindelse med et attak, afhænger af, hvor attakket sker. Et attak i synsnerverne vil påvirke synet. Synet kan blive sløret, eller farverne kan ændre karakter eller opleves grålige. Synsnervebetændelse kan også give smerter omkring øjnene.

Et attak i rygmarven kan påvirke førligheden. Der kan mangle kraft i arme og ben, eller der kan opstå en snurrende eller følelsesløs fornemmelse. Nogle oplever det som om kroppen bliver klemt. Rygmarvsbetændelse kan desuden medføre tab af kontrol over blære eller tarm.