Gå til hovedindhold

Behandling og attakker

Kort fortalt

Behandling af NMO har overordnet tre forskellige formål. En del af behandlingen er medicinsk forebyggelse og behandling af attakker. Nogle personer vil have tilbagevendende attakker, mens andre kun oplever et enkelt attak og kommer sig herefter. Derudover findes der forskellige rehabiliterende indsatser, der kan hjælpe personer med NMO videre efter et attak. Endelig kan de fleste symptomer dæmpes eller afhjælpes medicinsk. 

Medicinsk behandling

Der findes i dag ingen behandling, der kan kurere NMO. Den behandling, der gives, har til hensigt at bremse attakker og nedsætte risikoen for nye attakker. Attakker er ofte voldsomme og kan give store permanente skader, så det er vigtigt, at de behandles og bremses så hurtigt som muligt.

Sygdommens forløb kan være forskelligt. Der er derfor også flere forskellige behandlingsmuligheder, der påvirker den enkelte person med NMO forskelligt. Hos cirka ¾ af alle personer med NMO danner immunforsvaret antistoffer mod proteinet aquaporin-4, men ikke hos alle. I nogle tilfælde vil det fungere godt med en behandling, der sigter mod at reducere produktionen af dette antistof, men i andre tilfælde vil der enten være for mange bivirkninger, eller behandlingen kan være ineffektiv.

Det er således ikke usædvanligt, at den behandlende neurolog må skifte behandling op til flere gange, inden den rette behandling findes.

Behandlingen kan inddeles i to typer: Der findes en række lægemidler, der dæmper hele eller dele af immunforsvaret. Forskellige typer af disse lægemidler anvendes både til at stoppe attakker og i de mellemliggende perioder for at forhindre nye attakker. Den anden type behandling benyttes, hvis et attak giver meget kraftige symptomer. Her vil man med en metode, der minder om dialyse, rense blodet for antistoffer.

Se mere om behandling af NMO i videoen længere nede i artiklen.

 

Symptomlindring

Ud over behandling rettet mod attakker vil personer med NMO ofte have stor gavn af forskellige typer behandling rettet mod symptomerne. Der er stor forskel på, hvilke symptomer den enkelte oplever, men i de fleste tilfælde vil patienten i samarbejde med den behandlende neurolog eller egen læge kunne finde muligheder for symptomlindring.

 

Rehabilitering

At komme ovenpå igen efter et attak kan være krævende, og normalt kan personer med NMO have glæde af støtte fra fagprofessionelle som fysioterapeuter, psykologer eller socialrådgivere. Selvom sclerose og NMO er to forskellige sygdomme, der medicinsk skal håndteres forskelligt, er behovene i rehabilitering de samme. En rehabiliterende indsats er en tværfaglig indsats, der både tager hånd om den fysiske genoptræning og de sociale ændringer som følger af sygdommen.

I Danmark findes to specialiserede sclerosehospitaler, der tilbyder tværfaglig rehabilitering. Personer med NMO har samme mulighed for at blive henvist til sclerosehospitalerne som personer med sclerose. Du kan læse mere om rehabilitering og sclerosehospitalerne her.

Hvordan føles et attak?

Et attak påvirker personer med NMO meget individuelt. Både attakker og perioderne mellem attakker kan variere meget i længde. Typisk tager et attak til i løbet af kort tid. Det kan tage fra få timer til nogle dage. Attakket vil aftage igen, men selv med behandling kan der kan gå uger eller måneder, inden det er helt væk. Og når attakket er væk, vil der som regel være permanente skader i form af nedsat funktionsevne.

Hvilke symptomer, der viser sig i forbindelse med et attak, afhænger af, hvor attakket sker. Et attak i synsnerverne vil påvirke synet. Synet kan blive sløret, eller farverne kan ændre karakter eller opleves grålige. Synsnervebetændelse kan også give smerter omkring øjnene.

Et attak i rygmarven kan påvirke førligheden. Der kan mangle kraft i arme og ben, eller der kan opstå en snurrende eller følelsesløs fornemmelse. Nogle oplever det som om kroppen bliver klemt. Rygmarvsbetændelse kan desuden medføre tab af kontrol over blære eller tarm.

Endelig er det muligt at opleve et attak i den del af hjernen, der kontroller hikke, opkast og kvalme.

 

Læs mere

Det kan være en udfordring at lære at leve med NMO, men der findes heldigvis mange teknologier og redskaber, der gør livet med NMO lettere.

Du kan læse mere om livet med NMO her.

 

NMO og sclerose er to forskellige sygdomme, men Scleroseforeningens medlemstilbud henvender sig også til personer med NMO og deres pårørende.

Du kan læse mere om forskellene mellem sclerose og NMO og Scleroseforeningens tilbud til personer med NMO her.