Gå til hovedindhold

Hospitalsdirektør Sclerosehospitalerne

Sclerosehospitalerne tilbyder sclerosespecifik rehabilitering og behandling på højt specialiseret og internationalt niveau i Haslev og Ry.

Sclerosehospitalerne er veldrevne med en grundlæggende sund økonomi og oplever en stor efterspørgsel, ligesom patient- og medarbejdertilfredsheden er høj.

Hospitalsdirektøren har ansvaret for at drive, fastholde og udvikle Sclerosehospitalernes tilbud i tæt samarbejde med patienterne, bestyrelsen, ledere og medarbejdere, samt Scleroseforeningen.

Opgaver

Hospitalsdirektøren refererer til Sclerosehospitalernes bestyrelse (ved dennes formand). Dette sker i et tæt samarbejde med Scleroseforeningen, der varetager en række administrative opgaver for hospitalerne.

Hovedopgaven for den nye hospitalsdirektør er at fastholde og videreudvikle Sclerosehospitalernes rehabiliteringstilbud og andre aktiviteter som fx forskning, kursusvirksomhed mv.

Et væsentligt element heri er at sikre, at Sclerosehospitalerne fungerer som ét hospital på tværs af de to matrikler, hvorfor hospitalsdirektøren i nærmere aftalt omfang skal have fysisk tilstedeværelse i både Haslev og Ry.

Hospitalsdirektøren skal sætte sig i spidsen for udarbejdelsen af en ny strategi, der med forankring i bestyrelsen tidligere blev sat i gang, men som på grund af Coronaepidemien har været sat i bero.

Personen

Det forventes, at hospitalsdirektøren har en relevant sundhedsfaglig uddannelse eller lignende og gerne viden indenfor neurologi og rehabilitering. Hospitalsdirektøren har dokumenterede ledelsesmæssige kompetencer opnået gennem erfaringer fra tidligere ledelsesstillinger i sundhedsvæsenet.

Hospitalsdirektøren skal have fokus på solid driftsledelse og økonomistyring samt være analytisk og strategisk tænkende, så faglig indsigt omsættes til behandlingstilbud og strategiske pejlemærker, der kan fastholde hospitalernes nationale og internationale position.

Som leder skal hospitalsdirektøren kunne skabe følgeskab, være lyttende og åben samt have en tillidsbaseret tilgang til ledelse med stor uddelegering af ansvaret for opgaveløsningen til de enkelte ledere og medarbejdere. Hospitalsdirektøren skal gennem faglig nysgerrighed og entusiasme kunne understøtte en kultur, hvor resultater skabes sammen med patienterne og i samarbejder på tværs af fagligheder.

Hospitalsdirektøren skal have stærke kommunikative evner, herunder kunne formidle fagligt stof skriftligt såvel som mundtligt, og fremstå troværdig og overbevisende internt såvel som i eksterne sammenhænge.

Hospitalsdirektøren skal have stærke relationelle kompetencer og evne at opbygge gode samarbejdsrelationer både internt på hospitalerne, med Scleroseforeningen og de mange eksterne interessenter.

Ansøgning

Se stillings- og personprofil og søg stillingen på:
www.muusmann.com/stillinger

Ansøgningsfrist:

Onsdag den 6. januar 2021

Kontakt gerne bestyrelsesformand Anne Just, tlf. 21 13 14 11

Direktør Klaus Høm, Scleroseforeningen, tlf. 40 46 34 46

eller partner Mia Fruergaard, MUUSMANN, tlf. 21 29 70 79.

Tiltrædelse: 1. marts 2021

Download