Gå til hovedindhold

Investeringspolitik

Kort fortalt

Scleroseforeningen har en investeringspolitik, som du kan læse her. Investeringspolitikken er vedtaget af Hovedbestyrelsen.

Forvaltningen af investeringsporteføljen skal tage udgangspunkt i en risikoprofil, der kan defineres som forsigtig (lav risiko). Sikkerheden prioriteres højt. Det betyder, at kapitalforvalter skal bestræbe sig på, at værdien af porteføljen ikke svinger ret meget over en 12 måneders periode. Det betyder dog også, at det investerede beløb ikke kan forventes at vokse meget. Tidshorisonten er lang: 7-15 år. Der er ingen kendte likviditetsbehov.

Scleroseforeningen ønsker udelukkende investering i likvide værdipapirer.

Der må maks. investeres samlet 30 procent af porteføljens værdi i værdipapirtyperne: Aktier og erhvervsobligationer/kreditobligationer. Den korrigerede varighed for den danske obligationsportefølje skal være i intervallet 0-6.

Der må ikke foretages investeringer i alternativer eller hedge funds.

Etiske krav

Scleroseforeningen ønsker, at banken anvender nogle produkter, som følger nogle særligt restriktive krav (restrictede produkter). Formålet med disse produkter er at undgå investeringer i virksomheder, der skaber omsætning fra sektorerne alkohol, tobak, hasardspil, militær, pornografi, kul og gas; og at undgå investeringer i virksomheder, som er involveret i brud på normer indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Selskaber med normbrud ekskluderes. Selve screeningen for normbrud udføres af ISS-Ethix.