Gå til hovedindhold

Scleroseprisen

Kort fortalt

Scleroseprisen er den største hæder, Scleroseforeningen kan tildele frivillige og andre som har gjort en uvurderlig indsats, for mennesker med sclerose i Danmark.

Læs hvem der i årenes løb har modtaget prisen og hvorfor.

Nederst kan du læse om bestemmelserne for Scleroseprisen.

Bestemmelser for Scleroseprisen

§ 1

Til belønning af en særlig indsats for Scleroseforeningen eller for dansk scleroseforskning har foreningen indstiftet ”Scleroseprisen”.

§ 2

Scleroseprisen består af en skulptur i bronze udarbejdet af kunstneren Lise Honoré. Skulpturen er modtagerens ejendom.

§ 3

Tildeling af Scleroseprisen sker efter indstilling af Formandskabet og vedtagelse i Hovedbestyrelsen. Overrækkelsen forestås af formanden og så vidt muligt i forbindelse med den årlige ordinære delegeretforsamling.

Det vurderes løbende, om der er egnede kandidater til Scleroseprisen, og der kan i særlige tilfælde uddeles mere end én.

Prisen tildeles personer, der har gjort en særligt indsats for sclerosesagen, eller som har udført et uegennyttigt, anerkendelsesværdigt arbejde for Scleroseforeningen.

Scleroseprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, organisationer, institutioner m.v., der har gjort en anerkendelsesværdig indsats for mennesker med sclerose.

§ 4

Liste med oversigt over modtagere af Scleroseprisen lægges på foreningens hjemmeside.

§ 5

Bestemmelser for Scleroseprisen kan ændres af Hovedbestyrelsen.

 

Godkendt af Hovedbestyrelsen

Valby, den 20. oktober 2014