Gå til hovedindhold

Udvalg i Scleroseforeningen

Kort fortalt

Scleroseforeningen har fem udvalg, der arbejder med forskellige emner

  Udvalg i Scleroseforeningen

 • Sundhedsudvalget

  Sundhedsudvalgets formål er inden for rammerne af hovedbestyrelsens retningslinier og bevillinger at bistå HB med ekspertviden og rådgivning indenfor udvalgets definerede områder.

  Sundhedsudvalget består af 4 valgte medlemmer, der vælges for to år ad gangen, samt op til seks udpegede personer.

  Læs om Sundhedsudvalget her 

 • Social- og handicapudvalget

  Udvalgets formål er inden for rammerne af hovedbestyrelsens retningslinjer og bevilliger i samarbejde med administrationen og lokalafdelingerne.

  Politisk udvalg består af fire personer, der vælges for to år ad gangen, samt op til fem udpeget personer.

  Læs om Social- og handicapudvalget her

 • Lokalafdelingsudvalget

  Lokalafdelingsudvalgets formål er inden for rammerne af hovedbestyrelsens retningslinjer og bevillinger i samarbejde med sekretariatet og lokalafdelingerne.

  Lokalafdelingsudvalget består af tre valgte medlemmer, fem regionsvalgte, en ungerepræsentant samt 2 udpeget medlemmer.

  Læs om lokalafdelingsudvalget her

 • Ungeudvalget

  Scleroseforeningens Ungeudvalg fungerer som talerør for unge mennesker med sclerose og arbejder for at sikre at Scleroseforeningen er relevant for unge med MS i alderen 19-40 år. 

  Læs om ungeudvalget her

 • Forskningsrådet

  Forskningsrådets formål er at træffe beslutning om fordelingen af de midler, der af Hovedbestyrelsen er stillet til rådighed for forskning i det pågældende kalenderår.

  Forskningsrådet består af den af Scleroseforeningen finansierede scleroseprofessor og mindst 8 forskere samt 1-2 patientrepræsentanter, der godkendes af Hovedbestyrelsen efter indstilling fra udvalget.

  Læs om forskningsrådet her