Gå til hovedindhold

Udvalg i Scleroseforeningen

Kort fortalt

Scleroseforeningen har fem udvalg, der arbejder med forskellige emner

  Udvalg i Scleroseforeningen

 • Sundhedsudvalget

  Sundhedsudvalgets formål er inden for rammerne af hovedbestyrelsens retningslinier og bevillinger at bistå HB med ekspertviden og rådgivning indenfor udvalgets definerede områder.

  Sundhedsudvalget består af 4 valgte medlemmer, der vælges for to år ad gangen, samt op til seks udpegede personer.

  Læs om Sundhedsudvalget her 

 • Social- og handicapudvalget

  Udvalgets formål er inden for rammerne af hovedbestyrelsens retningslinjer og bevilliger i samarbejde med administrationen og lokalafdelingerne.

  Politisk udvalg består af fire personer, der vælges for to år ad gangen, samt op til fem udpeget personer.

  Læs om Social- og handicapudvalget her

 • Lokalafdelingsudvalget

  Lokalafdelingsudvalgets formål er inden for rammerne af hovedbestyrelsens retningslinjer og bevillinger i samarbejde med sekretariatet og lokalafdelingerne.

  Lokalafdelingsudvalget består af tre valgte medlemmer, fem regionsvalgte, en ungerepræsentant samt 2 udpeget medlemmer.

  Læs om lokalafdelingsudvalget her

 • Ungeudvalget

  Scleroseforeningens Ungeudvalg, står blandt andet for regionale og nationale aktiviteter for medlemmer mellem 19-41 år.

  Lokalt er det Lokalafdelingernes Ungekontakter, der står for at lave særlige arrangementer for yngre medlemmer. Der findes ikke Ungekontakter i alle landets lokalafdelinger.

  Læs om ungeudvalget her

 • Forskningsudvalget

  Forskningsudvalgets formål er at træffe beslutning om fordelingen af de midler, der af hovedbestyrelsen er stillet til rådighed for forskning i det pågældende kalenderår.

  Forskningsudvalget består af den af Scleroseforeningen finansierede scleroseprofessor og mindst 8 medlemmer, der godkendes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra udvalget.

  Læs om forskningsudvalget her