Gå til hovedindhold

Forskningsudvalget

Kort fortalt

Forskningsudvalgets formål er at træffe beslutning om de forskningsmidler, der af Hovedbestyrelsen er bevilget til uddeling i det pågældende kalenderår.

Forskningsudvalget består af den af Scleroseforeningen finansierede scleroseprofessor og mindst 8 medlemmer, der godkendes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra udvalget..

Krav til medlemmer af forskningsudvalget

Medlemmerne skal være aktive forskere. Formanden skal være scleroseforsker, men flertallet af medlemmerne må ikke være scleroseforskere. Ingen medlemmer må deltage i behandlingen af ansøgninger fra den pågældende selv, ansøgninger om støtte til projekter den pågældende har del i eller ansøgninger fra den pågældendes institut/ hospitalsafdeling

Formand:

Finn Sellebjerg
E-mail: sellebjerg@dadlnet.dk
Tlf.: 35 45 22 80

Finn Sellebjerg er professor i neurologi og har gennem hele sin karriere arbejdet med og forsket i sclerose blandt andet med fokus på progressiv sclerose. Finn Sellebjerg er leder på Dansk Multipel Sklerose Center på Rigshospitalet.

Øvrige medlemmer:

Peter Vestergaard Rasmussen

Peter Vestergaard Rasmussen er ph.d. og overlæge på Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Desuden forsker Peter Vestergaard Rasmussen i sclerose på Klinisk Institut for medicin – Neurologi på Aarhus Universitet.

Bente Finsen

Bente Finsen er professor i neurobiologi på Syddansk Universitet. Hun leder forskningsgruppen Finsen-gruppen, som forsker i centralnervesystemets og immunsystemets reaktion på skader og sygdom for at skabe nye og bedre behandlingstilbud til patienter med neurologisk sygdom.

Henrik Larsson

Henrik Larsson er klinisk professor på Københavns Universitet og Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet. Henrik Larssons forskning har fokus på hjerne- og hjertesygdomme og udvikling af funktionel MR-billeddannelse for at opnå fysiologisk og patofysiologisk information i sygdomme som sclerose.

Søren Paaske Johnsen

Søren Paaske Johnsen er klinisk professor og ph.d. ved Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital. Søren Paaske Johnsens primære interessefelt er forskning i klinisk sundhedstjeneste med fokus på kvaliteten af klinisk pleje.

Søren Hansen

Søren Hansen er ph.d og lektor ved afdeling for Cancer- og inflammationsforskning på Syddansk Universitet. Søren Hansen har egen forskergrupper på Institut for Molekylærmedicin på Syddansk Universitet. Gruppen forsker i medfødt immunitet, mønster genkendelse molekyler og komplementsystemet.

Poul Jørgen Jennum

Poul Jørgen Jennum er ​​Professor i Klinisk neurofysiologi med særlig interesse i søvnmedicin samt overlæge og leder af Dansk Center for Søvnsygdomme på Rigshospitalet-Glostrup. Han rådgiver offentlige institutioner og myndigheder inden for søvnforskning og neurologi.

Helle Hvilsted Nielsen 

Helle Hvilsted Nielsen er overlæge på Scleroseklinikken på Odense Universitetshospital samt klinisk lektor i Neurologi. Helle Hvilsted Nielsen er derudover formand for bestyrelsen i Dansk Selskab for Forskning i Multipel Sklerose (Daremus).

Jette Frederiksen 

Jette Frederiksen er professor på Københavns Universitet og overlæge i neurologi på Rigshospitalet-Glostrup. Jette Frederiksen er daglig leder af Klinikken for Synsnervebetændelse samt overlæge i Scleroseklinikken. Hun har forsket i synsnervebetændelse siden 1983 og har skrevet doktordisputats derom.

Bent Deleuran

Bent Deleuran er speciallæge i Reumatologi og professor på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Bent Deleurans forskningsområder er immunsystemet, immunologi, reumatologi og molekylær medicin. Derudover leder Bent Deleuran en forskergruppe, som med fokus på den adaptive immunsystemregulering studerer patologiske mekanismer i sygdomme.

Udvalgssekretær:

Lasse Skovgaard

 

Valg til forskningsudvalget

Valg af de 8 medlemmer sker for 4 år ad gangen, og valg kan normalt kun ske for 2 perioder à 4 år. 

Læs udvalgets forretningsorden