Gå til hovedindhold

Lokalafdelingsudvalget

Kort fortalt

Her kan du læse om lokalafdelingsudvalgets formål, samt se hvilke medlemmer udvalget består af.

Nederst på siden finder du udvalgets forretningsorden.

 

Fokus områder for lokalafdelingsudvalget

  • Arbejder med alle de netværksaktiviteter, der henvender sig til vore medlemmer, det være sig lokalafdelingerne, regionale temadage, møder for nye medlemmer, kurser, camps, rejser etc. Udvalget har fokus på at disse aktiviteter hele tiden udvikler sig, så vi altid er på forkant med de forventninger vores medlemmer har.
  • Udvalget har naturligt stor fokus på lokalafdelingerne og understøtter dem i deres arbejde, både inden for netværksaktiviteter med også inden for event og indsamlingsområdet.
  • Udvalget er i høj grad bindeleddet mellem foreningen og det lokale arbejde og er derfor også arrangører af både regionsmøder og formandsmøde hvor de frivillige mødes på tværs af lokalafdelinger og møder foreningen.
  • Udvikling af frivillige og frivilligbegrebet i foreningen er også et område for udvalget. Udvalget uddanner / udvikler foreningens frivillige samt laver retningslinjer for området.

Formand:

Vibeke Kock

Valgte medlemmer:

Jane Hein

Trine Frøstrup

Regionsvalgte medlemmer:

Region Hovedstaden          Sheila Rankilde

Region Sjælland                 Michael Simonsen

Region Nord                       Lenette Hein

Region Midt                        Eddie Sørensen

Region Syd                         Alice LInd Dolleris

Udpegede medlemmer: (op til to personer)

- ej udpeget

Udpeget ungerepræsentant:

- ej udpeget

Udvalgssekretær: 

Mikael Freund

Valg til lokalafdelingsudvalget

Lokalafdelingsudvalget bestå af 9 - 11 personer, der vælges for 2 år af gangen.