Gå til hovedindhold

Social- og handicapudvalget

Kort fortalt

Udvalgets formål er inden for rammerne af hovedbestyrelsens retningslinjer og bevilliger i samarbejde med administrationen og lokalafdelingerne.

Social- og handicapudvalget udvalg består af fire personer, der vælges for to år ad gangen, samt op til fem udpeget personer.

Fokus områder for Social- og handicapudvalget

  • At understøtte lokalafdelingernes repræsentation i bl.a. de kommunale handicapråd, DH.
  • Beskæftige sig med lokale og landspolitiske problemstillinger.
  • At søge størst mulig indflydelse på beslutninger, der vedrører personer med sclerose/handicappedes dagligdag.

Formand:

Ole Fredslund

Valgte medlemmer:

Eddie Sørensen

Henrik Kragh

Michael Simonsen

Udpegede medlemmer (op til fem personer):

Ulrik Rosenberg

Martin Grangaard 

Susanne Wiederquist

Bente Röttig

Irene Jensen

Udvalgssekretær: 

Chilli Fredslund

Valg til Social- og handicapudvalget

Fire medlemmer vælges af delegeretforsamling i lige år. Snarest efter valget vælger de fire medlemmer sammen med foreningens formand, næstformand og kasseres ydereligere op til fem personer, der kan tilføje den nødvendige ekspertise inden for handlingsprogrammets rammer.