Gå til hovedindhold

Sundhedsudvalget

Kort fortalt

Sundhedsudvalgets formål er inden for rammerne af hovedbestyrelsens retningslinier og bevillinger at bistå HB med ekspertviden og rådgivning indenfor udvalgets definerede områder.

Sundhedsudvalget består af 4 valgte medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Derudover indgår en repræsentant fra Sclerosehospitalernes brugerråd, en repræsentant fra Scleroseforeningens Ungeudvalg, samt op til 6 udpegede personer med særlig ekspertise inden for sundhedsområdet.

Områder som har udvalgets fokus

  • At bistå HB og sekretariatet med viden indenfor sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, rehabilitering og habilitering på det kommunale, regionale og statslige plan.
  • At beskæftige sig med sundhedspolitiske problemstillinger for mennesker med sclerose og understøtte sekretariatets sundhedspolitiske arbejde.
  • At understøtte lokalafdelingernes repræsentation/indflydelse i regionale og kommunale råd og nævn vedr. sundhedspolitiske problemstillinger.
  • At arbejde for, at foreningen støtter bred forskning på scleroseområdet, hvor patient/pårørende-inddragelse har høj prioritet.

Udvalget arbejder tæt sammen med sekretariatet og især med udvalgssekretæren. 

Formand:

Anne Søndergaard Just

Valgte medlemmer:

Jette Schwartz

Dennis Ross 

Heidi Rønn Jørgensen

Udpegede medlemmer:

Anders Guldhammer Skjerbæk

Grete Brorholt

Tenna Krogh Malmberg

Peter Vestergaard Rasmussen

Marie Hein

Udvalgssekretær:

Marie Lynning

Valg til Sundhedsudvalget

Fire medlemmer vælges af delegeretforsamlingen i lige år. Sclerosehospitalernes brugerråd samt Ungeudvalget har hver især mulighed for at udpege en repræsentant, der indgår som medlem af Sundhedudvalget.

Herudover udpeges op til seks fagpersoner, der kan tilføre udvalget de relevante kompetencer i relation til handlingsplanens rammer.