Gå til hovedindhold

Virus-medieret inflammation ved MS

Kort fortalt

Projektansvarlig: Per Höllsberg, Professor, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Sted: Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Støttebeløb: 798.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec. 2014

Formål 
Projektet undersøger, hvilken rolle specifikke proteiner fra HHV-6 har på dannelsen af en betændelsesreaktion og på en celleproces, der normalt fører til celledød. Vi har vist, at HHV-6B hæmmer TNF-R signalering og at denne funktion udøves af U20. Vi vil derfor undersøge, om U20 inducerer nekroptose (der i sig selv fremmer inflammation), og hvorvidt U20 i sig selv inducerer pro-inflammatoriske cytokiner. Da HHV-6A/B (og EBV) er neurotrope virus, kan påvisning af mekanismer for virus-induceret inflammation have betydning for forståelsen af den tidlige MS patogenese. Hvis U20 medfører nekroptose i et cellulært modelsystem kan næste trin være at udvikle en model til ekspression af U20 under en CNS-specifik promoter.
Hvis virus-medieret inflammation er et af de første trin i MS patogenesen, kunne dette betyde, at det var hensigtsmæssigt at hæmme HHV-6A/B (og EBV) eller specifikke genprodukter herfra hos MS patienter. Evt. ville en sådan behandling være bedst introduceret ved tilfælde af infektiøs mononukleose (der kan forårsages af EBV og i mere sjældne tilfælde af HHV-6A/B), da denne tilstand er statistisk associeret med senere udvikling af MS. 

Kort beskrivelse af projektet
Ud over arvelige (genetiske) dispositioner antages virus at spille en rolle for udvikling af MS. Vi er særlig optaget af betydningen af Epstein-Barr virus (EBV) samt virus af typen human herpesvirus 6 (HHV-6). Infektion med disse virus tilfører kroppen gener, som forbliver livslangt i de inficerede personer. Sådanne virusgener kan påvirke hinanden men kan også påvirke funktionen af gener, vi har nedarvet. I den sammenhæng er det vores hypotese, at disse virus kan spille en rolle for igangsætning eller forstærkning af en betændelsesreaktion i hjernen. Vi har igennem længere tid interesseret os for EBV, der kan forårsage kyssesyge (mononukleose) hos unge, der ikke har mødt virusset i barndommen. I de senere år har vi endvidere studeret HHV- 6, som også kan give anledning til en mononukleoselignende tilstand hos de få procent, der ikke er blevet inficeret som børn. HHV-6 er et virus, der gemmer sig livslangt i hjernen efter den oprindelige infektion. Betydningen heraf for MS er ikke klarlagt

Kort rapport

Links til publicerede artikler
Der forventes ikke publikation fra projektet, idet projektet ikke var i stand til at påvise inflammationsinducerende cytokiner, som kunne mistænkes at være involveret i MS. Det vil kræve yderligere forsøg at påvise, at det pågældende protein ikke spiller en rolle ved MS. Men på basis af de manglende positive fund, skønnes dette ikke relevant at forfølge.