Kære brevkasse

Hvis man har primær progressiv sclerose, og synes at sygdommen udvikler sig, at der sker en forværring i eksisterende symptomer, vil man kunne se det på en scanning? Vil der være nye plaks skader, vil eksisterende skader øges eller hvordan ses udviklingen i sygdommen?

Svar fra lægen

Det kan være svært at måle forværring af progressiv MS, fraset de symptomer mennesket med MS selv fortæller om, og det lægen kan finde ved den neurologiske undersøgelse. MR skanning viser ikke altid nye plak ved progressiv forværring, hvilket skyldes at sygdomsaktiviteten hyppigt findes i de gamle MS plak (kronisk aktive plak). Reaktivering af kroniske plaks kan nogen gange ses ved at disse plaks er forstørrede, men ofte er MR skanningen helt uændret.
Sygdomsudviklingen ved progressiv MS derfor vil derfor også ofte være langsom forværring af eksisterende symptomer.

Overlæge Morten Blinkenberg

Morten Blinkenberg

Speciallæge i neurologi

Morten Blinkenberg er speciallæge i Neurologi, Ph.D. Overlæge på Neurologisk afdeling, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet.

Associeret seniorforsker ved Neurobiologisk forskningsenhed, Rigshospitalet. Forskningsmæssige interesseområder omhandler primært sclerose og billeddannelse, specielt PET og MR scanning.

Arbejder endvidere med klinisk medicinafprøvning hos patienter med multipel sclerose i Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet. Morten Blinkenberg er tildelt Mogens Fog-prisen for forskningsindsats indenfor sclerose.

Brevkasse

Vi svarer på dine spørgsmål

Stil dit spørgsmål
Kvinde sidder over for en socialrådgiver i samtale.