Fleksydelse er en forsikringsordning for fleksjobbere, der ligner efterløn. Fleksydelse giver dig mulighed for selv at bestemme, om du vil holde op med at arbejde, forudsat, at du har opnået fleksydelsesalderen. Du får ikke et ”fleksydelsesbevis”.

Du kan få fleksydelse i op til 5 år før folkepensionen. Fra 1.7.2018 bliver perioden dog gradvist kortere indtil 3 år før folkepensionen. Som yderligere betingelser skal du:

  • betale fleksydelsesbidrag
  • være fyldt 60 år, men ikke nået folkepensionsalderen. Fleksydelsesalderen bliver gradvist forhøjet til 64 år fra 2014 til 2023
  • være visiteret til et fleksjob og skal have været det i mindst 3 måneder
  • modtage økonomisk tilskud til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed
  • opfylde et krav om anciennitet
  • have fået indberettet værdien af pensionsformuen
  • have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land (ophold i andre lande sammenlagt mere end 3 måneder hvert kalenderår medfører, at udbetalingen standses – husk altid at give Udbetaling Danmark besked om ud- og indrejsedato).

Ved opgørelsen af den opnåede optjeningstid i ordningen medregnes perioder med medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse før 1. april 1999.

Der er ikke særlige krav om beskæftigelse forud for overgangen til fleksydelse. Du skal blot umiddelbart før overgang til fleksydelse have været ansat i et fleksjob i 3 måneder eller modtage ledighedsydelse.