Her er en oversigt over, hvilke bevillinger og ydelser du kan beholde, når du bliver folkepensionist, og hvilke du ikke længere kan modtage.

Hvis du modtager en eller flere af nedenstående ydelser, sker der ingen ændringer, når du bliver folkepensionist:

 • støtte til bil (§ 114 i serviceloven)
 • ledsageordning – (§ 97 i serviceloven) – forudsat at den er søgt eller bevilget, før du blev 67 år
 • socialpædagogisk støtte (§ 85 i serviceloven)
 • personlig og praktisk hjælp (§ 83 i serviceloven)
 • borgerstyret personlig assistance – BPA (§§ 95 og 96 i serviceloven)
 • hjælpemidler (§ 112 i serviceloven)
 • boligindretning (§ 116 i serviceloven)

Når du bliver folkepensionist, er du ikke længere berettiget til: 

 • merudgiftsydelse (§ 100 i serviceloven)
 • fleksjob (§ 116 i beskæftigelsesindsatsloven)
 • løntilskud til førtidspensionister (§§ 6 stk.11/75 i beskæftigelsesindsatsloven)

Specielt for førtidspensionister

Hvis du er førtidspensionist efter ”den gamle ordning” med pension tilkendt før den 1. januar 2002, så er du omfattet af en overgangsordning, der betyder, at du beholder nedenstående tillæg, indtil du fylder 67 år (bemærk, at overgangsordningen ikke gælder personer, der har fået tilkendt førtidspension i perioden 1.1.2002 – 31.12.2002). Når du fylder 67 år, bortfalder tillæggene (§65 i førtidspensionsloven).

Det gælder:

 • førtidsbeløb
 • invaliditetsbeløb
 • erhvervsudygtighedsbeløb

Andre ændringer, når du bliver folkepensionist

Hvis du modtager varme- og helbredstillæg (§ 14 i pensionsloven), så vil disse tillæg fortsætte uændret, selvom du bliver folkepensionist. Modtager du også bistands- eller plejetillæg, beholder du disse tillæg, når du bliver folkepensionist. Vær derfor opmærksom på, at du skal søge om disse tillæg, inden du bliver folkepensionist, hvis du er berettiget til dem.

Hvis du er førtidspensionist efter ”de nye regler” med pension tilkendt efter d. 1. januar 2002, skal du være opmærksom på, at du kan være berettiget til varme- og helbredstillæg jævnfør ovenstående.

Vær også opmærksom på, at ændringer i dine indkomstforhold kan have betydning for fx beregning af boligstøtte. Din pension beregnes i forhold til din forskudsopgørelse, så når du ændrer forskudsopgørelsen, vil oplysningerne automatisk blive overført til Udbetaling Danmark, der regulerer beregningen.

Helt konkret betyder det også, at din pension bliver efterreguleret én gang om året i forhold til din årsopgørelse. Har du fået for lidt, får du pension udbetalt. Har du fået for meget, skal du betale pension tilbage. Efterregulering af pensionen skete første gang i 2016 og var gældende for 2015.

Har du brug for hjælp?

Din kommune og Udbetaling Danmark er altid forpligtet at rådgive og vejlede dig, men du kan også finde mere information om pension og sclerose på vores hjemmeside her.