Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Hvis du har en funktionsnedsættelse på grund af din sclerose, har du mulighed for at få bevilget SPS til din uddannelse. Støtten har til formål at kompensere for de udfordringer, din sclerose giver i forhold til din uddannelse. Derfor er SPS udelukkende knyttet til din uddannelse og ikke til din fritid eller dit studiejob.

Alt efter hvilken funktionsnedsættelse, du har, og hvilken uddannelse du går på, kan du have behov for forskellige former for støtte. 

Hvordan søger jeg SPS?

Du skal kontakte den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted. Det er ikke dig, men den SPS-ansvarlige, der efter samtale med dig søger støtten på dine vegne.

Eksempler på støtte til studerende med bevægelseshandicap:

  • Diktafon til notetagning
  • Ergonomiske stole og borde
  • Ergonomiske mus og tastaturer
  • Læsestativer
  • Computer med for eksempel ordforudsigelsesprogram eller specialtilpasninger
  • Sekretærhjælp
  • Praktisk hjælp 

De hjælpemidler, som du får stillet til rådighed, er en del af en genbrugsordning. Det betyder, at du skal aflevere hjælpemidlerne, når du afslutter eller afbryder din uddannelse. Du skal også være opmærksom på at give besked, hvis din uddannelse forlænges.

Vær også opmærksom på Nota, som er et bibliotek og videnscenter, der beskæftiger sig med bøger og læsning for mennesker med syns- og læsehandicap.