Har du et varigt fysisk eller psykisk handicap, som gør det svært for dig at færdes i din bolig? Så vær opmærksom på, at du kan kontakte din kommune for vejledning om boligindretning og -ændringer.

Det kan handle om boligændringer som for eksempel opsætning af håndtag, kiler ved dørtrin eller tilbygning eller ændring af nybyggeri.

Det er vigtigt, at du kontakter din kommune, inden du går i gang med væsentlige ændringer. Har du planer om nybyggeri, så søg vejledning, inden du går i gang. Ved nybyggeri koster det måske ikke mere, hvis der allerede ved planlægningen er taget højde for dine behov.

Har du brug for større, omfattende og bekostelige ændringer, kan det være, at du skal flytte til en anden bolig. 

Vær opmærksom på, at bestemmelserne i lovgivningen om nødvendig boligændring ikke er det samme som det, du måske synes, er det mest hensigtsmæssige eller ønskelige.

Kommunerne har mulighed for et udstrakt skøn, og der vil kunne være forskel fra kommune til kommune.