BPA-ordningen har til formål at give personer med et svært fysisk handicap mulighed for at leve et så almindeligt liv som muligt. BPA kræver, at du er i stand til at være arbejdsleder. Arbejdsgiverrollen kan du overlade til andre.

Hvordan søger jeg en BPA?

Du skal søge om BPA i din bopælskommune.

Hvem kan bevilges BPA?

Personer med svært fysisk handicap såkaldt: betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner.

Det handler om behov for hjælp ud over, hvad du kan få dækket af ledsageordning, praktisk, personlig hjælp og pleje, herunder hjælp til mange spredte opgaver i løbet af dagen. Den hjælp, som du har behov for, skal have en så personlig karakter, at det er af stor betydning at du selv kan vælge dine hjælpere.

Kommunen kan tilbyde BPA til personer, der ikke er omfattet af personkredsen, hvis kommunen vurderer, at det er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp.

Betingelserne er, at du 

  • har et svært bevægelseshandicap
  • har et massivt plejebehov samt behov for overvågning og ledsagelse
  • har et hjælpebehov, som ikke kan dækkes ved de almindelige hjælpeforanstaltninger såsom hjemmehjælp og ledsageordning evt. kombineret med bistands- eller plejetillæg.
  • skal kunne fungere som arbejdsleder