Hjælpemidler er produkter, som er fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe nedsat funktionsevne. Forbrugsgoder er produkter, som forhandles bredt til hele befolkningen.

Med virkning fra 1. januar 2018 er det muligt for kommunerne at behandle ansøgninger hurtigere.

Det drejer sig om ansøgning om enkle hjælpemidler. Her kan sagsbehandling ske ved underskrift på en tro- og loveerklæring.

Det vil tillige være muligt at bevilge hjælpemidler og forbrugsgoder ved midlertidig nedsat funktionsevne.