Hjemmehjælp kan ydes, hvis du på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har brug for hjælp. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, det betyder, at du selv skal være så aktiv som mulig.

Hvem skal du kontakte for at søge om hjælpen?

Du skal søge om hjemmehjælp i din bopælskommune.

Hvilken hjælp tilbydes?

Hjælpen bliver tilbudt efter en konkret individuel vurdering af dit behov. Du får kun hjælp til opgaver, som du ikke selv er i stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd.

Hjælpen kan for eksempel bestå af:

  • personlig pleje (bad, toiletbesøg og lignende)
  • af- og påklædning
  • måltider (herunder hjælp til at varme mad, spise og drikke)
  • rengøring (herunder indvendig vinduespudsning)
  • tøjvask
  • indkøb
  • madservice (ikke fremstilling af mad)

Hjælpen kan ydes døgnet rundt.

Vær opmærksom på

Vær specielt opmærksom på, at du har ret til en konkret individuel vurdering af dit behov hjælp.

Kommunernes generelle serviceniveau er ofte tilrettelagt efter den store brugergruppes behov – det vil sige ældre menneskers behov. Børnefamilier og unge mennesker har andre behov. Det er derfor meget vigtigt, at du beskriver din familie- og arbejdsmæssige situation meget nøje samt beskriver, hvilke følgevirkninger din sclerose medfører.

Når behovet for hjælp vurderes, skal der tages hensyn til, at familien, herunder børn af handicappede forældre, skal kunne fungere så normalt som muligt med de ekstraordinære belastninger, der følger af sygdommen. Børn af forældre med nedsat funktionsevne bør ikke af det offentlige pålægges mere arbejde i hjemmet end normalt for deres aldersgruppe.

Se Ankestyrelsens principafgørelse 3-19 om kompensationsprincippet.

Hvem udfører opgaverne?

  • personale ansat hos kommunen
  • privat leverandør, godkendt af kommunen
  • en person, som du selv har valgt og som er godkendt af kommunen