Sundhedsstyrelsen stiller særlige krav i forbindelse med kørekort ved neurologiske sygdomme, herunder sclerose.

Når du har sclerose skal du derfor forvente, at dit kørekort bliver udstedt på kortere åremål. For rigtig mange handler det om, at kørekortet skal fornyes med enten 2 eller 5 års interval. Det er kørekortmyndigheden, der bestemmer hvornår kørekortet skal fornyes igen.

Rent praktisk betyder det, at du skal aflevere ny kørekortattest og billede til Borgerservice, når datoen nærmer sig.

Ansøgning om kørekort skal afleveres til kommunen. Du kan aflevere ansøgning i enhver kommune, uanset hvor i Danmark, du bor.

Kørekort til motorcykel og bil udstedes som hovedregel fra det fyldte 18. år og gælder i 15 år. Du får fornyet dit kørekort ved henvendelse til Borgerservice. 

Hvis du har fået støtte til bil, har du mulighed for at få dækket udgiften til lægeerklæringen. Det er ikke Borgerservice, der tager sig af det, men derimod den afdeling, som behandler ansøgninger om bil.

Hvis du glemmer at få fornyet dit kørekort, og der er gået mere end 3 år siden udløb, kan du forvente at skulle aflægge en kontrollerende køreprøve, som indeholder både teori- og praktisk køreprøve. Så husk at få fornyet dit kørekort inden fristen.

Har du kørekort, når du får stillet diagnosen, skal du ikke foretage dig noget medmindre dine helbredsmæssige forhold har betydning for din evne til at køre bil. Tal med din læge. Bemærk, at din læge kan give kørselsforbud indtil dine køreegenskaber er vurderet eller du eventuelt har fået særlig indretning i din bil. 

Vær desuden opmærksom på, at kørekort, der er udstedt før 19. januar 2013 skal ombyttes til det nye EU-kørekort inden 18. januar 2033.