Hvis du har problemer med at færdes på egen hånd uden for dit hjem på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har du mulighed for ledsageordning.

I praksis betyder “betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne”, at du har meget svært ved at klare aktiviteter udenfor hjemmet alene. Der skal være tale om en nedsat funktionsevne, der ikke ændrer sig. 

Formålet med ledsageordningen er at undgå isolation og medvirke til normalisering i samfundet. Ledsageordning kan højst bevilges 15 timer om måneden.

Hvem kan søge ledsageordning?

Du skal være under 67 år og ikke være i stand til at færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Børn mellem 12 og 18 år har også mulighed for ledsageordning på samme betingelser, dog forudsætter det, at den unge bor hjemme, og forældrene har givet deres samtykke. 

Har du fået bevilget ledsageordning før du fylder 67 år, beholder du bevillingen efter du er fyldt 67 år.

Ledsageordning kan ikke søges, når du er fyldt 67 år. Husk derfor at få søgt ledsageordning inden – forudsat selvfølgelig, at betingelserne er opfyldt.

Eksempler på personer, der kan være omfattet:

  • kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicaps
  • blinde og stærkt svagsynede
  • udviklingshæmmede
  • andre, der af den ene eller anden grund er ude af stand til at færdes på egen hånd

I perioden 2021 – 2024 er en landsdækkende forsøgsordning for blinde og stærkt svagsynede over 67 år. 

Her er mulighed for 7 timers ledsagelse om måneden med mulighed for opsparing. Der udbetales et aktivitetstilskud på 400 kroner til dækning af ledsagers udgifter.

For at komme i betragtning forsøgsordningen skal du kontakte Dansk Blindesamfund. Læs mere om Dansk Blindesamfunds forsøgsordning her.

Ledsagekort

Med ledsagekortet kan din ledsager få adgang til flere forskellige tilbud og oplevelser i hele landet. Besøg siden www.oplevmedladsagerkort.dk, hvor du kan se, hvor de tager imod ledsagekortet – og samtidig få en grundig beskrivelse af stedets tilgængelighed, hvis du for eksempel sidder i kørestol eller bruger andre hjælpemidler.