Sundhedsloven indeholder generelle regler om tilskud til medicin til alle personer afhængig af udgiftens størrelse (CTR-saldo). Herudover er der mulighed for enkelttilskud, tilskud til håndkøbsmedicin og henstandsordning. Egenbetaling efter tilskud fra sundhedsloven kan i nogle tilfælde søges dækket helt eller delvist gennem kommunen og er som hovedregel afhængig af indkomst og formue. Eventuelle tilskud fra sygeforsikringen Danmark fratrækkes før tilskud fra kommunen.

Medicintilskudsregler for alle

 • Medicintilskud ydes afhængigt af personens forbrug
 • Hvis forbruget er under 1.075 kroner årligt, er der intet tilskud
 • Perioden starter første gang, der købes medicin og udløber et år efter pågældende dato

Tilskudssystem er opbygget efter følgende regler (gældende fra 1. januar 2024 til 31. december 2024)

 • Der ydes ikke tilskud ved medicinudgifter under 1.075 kroner inden for et år
 • Der ydes 50 procent til medicinforbrug mellem 1.075 kroner til 1.805 kroner
 • Der ydes 75 procent til medicinforbrug mellem 1.805 kroner til 3.915 kroner
 • Der ydes 85 procent til medicinforbrug over 3.915 kroner til 21.298 kroner (op til 26.085 kroner, hvis personen er under 18 år) 

Enkelttilskudsordning

 • afgøres af Sundhedsstyrelsen efter konkret ansøgning
 • ansøgning sendes fra hospital eller egen læge
 • ansøgers økonomiske forhold er uden betydning

Fast loft over egenbetaling

Med virkning fra 1. januar 2016 er indført et fast loft over egenbetaling. Det betyder, at personer, der er ordineret tilskudsberettiget medicin med en egenbetaling på 4.575 kr. (2024) årligt automatisk får tilskud til egenbetaling til medicinudgifter over denne takst.

Den enkeltes økonomiske forhold er uden betydning.

Håndkøbsmedicin

 • personer med varige lidelser
 • Lægemiddelstyrelsen afgør hvilke præparater
 • egen læge anfører ”varig lidelse” på recepten
 • ansøgers økonomiske forhold er uden betydning

Henstandsordning

Hvis du forventer, at din medicinudgift bliver meget høj (CTR-saldo omkring 21.000 kr.) har du mulighed for henstandsordning med dit apotek.

En henstandsordning er en aftale mellem dig og dit apotek om, at den årlige egenbetaling for tilskudsberettigede medicin betales i 12 lige store dele. Egenbetalingen for 2024 er på 4.575 kr. Det vil sige, at din månedlige udgift til dit apotek bliver på 382 kr.

Spørg om henstandsordning på dit apotek.

Helbredstillæg

 • er tilskud til folkepensionister og pensionister med tilkendt pension før 1. januar 2003 med 85 procent af tilskudsberettiget medicin
 • er afhængig af formue. Formuegrænse er 99.200 kroner (2024)
 • er afhængig af personlig tillægsprocent. Reduceres hvis din personlige tillægsprocent er under 100 procent

Enkeltydelse

 • er tilskud til personer, der for eksempel modtager kontanthjælp, er tilkendt pension efter 1. januar 2003 eller andre i økonomisk trang
 • ansøges individuelt og afgøres af kommunen
 • er afhængig af ansøgers økonomiske forhold (formue og indtægt)

Merudgiftsydelse

 • er til personer (fra 18 år til folkepensionsalder) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller medfødte misdannelser
 • medicinudgifter skal sammen med evt. andre merudgifter overstige 7.296 kroner årligt
 • ansøgning afgøres af kommunen
 • ansøgers økonomiske forhold er uden betydning

Døende

 • til døende, der ønsker pleje i eget hjem
 • fuld dækning af lægeordineret medicin
 • ansøgers økonomiske forhold er uden betydning
 • ansøgning sker via egen læge til Sundhedsstyrelsen

Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR)

CTR er et landsdækkende elektronisk register, som sikrer korrekt tilskud ved køb af medicin. Køber registreres via cpr. nr., og i registret er registreret for hvor stort et beløb tilskudsberettiget medicin, der er købt i igangværende tilskudsperiode. Apoteket kan mod gebyr udskrive liste. Det er muligt at hente medicinoplysninger ved brug af Digital Signatur på medicinprofilen. Kvitteringer for køb af medicin bør gemmes i op til 2 år. Retten til tilskud fra sundhedsloven mistes, hvis man ikke er registreret i CTR. Henvendelse herom skal ske til apoteket.

Tilskud til medicinsk cannabis i forsøgsordningen

Tilskud til medicinsk cannabis bliver beregnet separat i Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister for Cannabis (CTR-C)

 • 50% tilskud ved udgift i tilskudsperiode (12 måneder) 0-20.000 kr.
 • 0% tilskud ved udgift over 20.000 kr.
 • Personer med terminalbevilling modtager 100% i tilskud

Medicin købt i udlandet

Er du sygesikret i Danmark og har et sundhedskort kan du få tilskud til medicin købt i et andet EU- eller EØS-land. Betingelserne er de samme som for medicin købt i Danmark.

Ansøgning skal sendes til Lægemiddelstyrelsen inden et år fra tidspunktet hvor medicinen er købt.

Hvor kan jeg læse mere?

 • Sundhedsloven kap. 42
 • Lov om højeste m.v. førtidspension §18
 • Lov om social pension §§ 14 og 14a
 • Aktivloven § 82
 • Serviceloven § 100
 • Integrationsloven § 36 
 • Borger.dk