Du har mulighed for at søge om parkeringskort, som giver dig mulighed for at parkere på afmærkede pladser og lempelse vedrørende tidsbegrænsede pladser og betaling

Du har også mulighed for at søge om afmærket parkeringsplads ved din bolig eller arbejdsplads. Parkeringspladsen kan være forbeholdt dig og din bil.

Et parkeringskort med foto er personligt og kan bruges i alle biler forudsat, at du er med i bilen.

Skulle du stadig have et blåt parkeringskort skal du vide, at det ikke er gyldigt mere.