Alle kan komme i en situation, hvor de får behov for en eller anden form for hjælp fra den offentlige forvaltning.

Det er altid vigtigt at kende sagsforløbet. Hvordan din situation bliver beskrevet, hvad lægges der vægt på og på hvilket grundlag det bliver besluttet om du er berettiget til en form for hjælp eller ej.

Du skal medvirke, som det kaldes. Det betyder du skal komme med nødvendige oplysninger og du skal inddrages i sagsforløbet.

En afgørelse skal indeholde en begrundelse for bevilling/afslag. Der skal stå, hvad der er lagt vægt på og hvilken lovgivning og paragraffer der er brugt.

Medvirken i sagsbehandlingen

Når du søger en eller anden form for hjælp fra det offentlige, skal du medvirke ved behandlingen af din egen sag. Det betyder, at du skal give tilsagn til, at der indhentes de oplysninger, som er nødvendige for at din sag kan blive behandlet korrekt.

Det er kommunen, der beslutter, hvordan du bedst inddrages aktivt i sagen.

Her er nogle punkter, som du skal være opmærksom på ved behandling af din sag:

  • Vær sikker på, at kommunen er klar over, at du har søgt hjælp og ønsker et konkret svar
  • Henvend dig skriftligt. Hvis du ikke ved, hvem der skal behandle sagen, så send din henvendelse til kommunens hovedmail med beskrivelse af din situation
  • Vær opmærksom på sagsbehandlingstider. Kommunens sagsbehandlingstider fremgår som oftest af deres hjemmeside – ellers spørg
  • Bed altid om skriftligt svar
  • Du skal selv komme med de oplysninger, der er nødvendige