Støtte til bil kan være en mulighed for dig, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at du har problemer med at færdes uden brug af bil, og at dit kørselsbehov ikke kan dækkes af flextrafik eller handicapflex.

Støtte til bil kan betyde, at du har mulighed for at fastholde dit arbejde og gennemføre en uddannelse. Støtten kan også gives til personer, der for eksempel modtager pension – her kaldes det ”trivselsbil”.
Med virkning fra 1.1.2018 er perioden for bevilling af støtte til bil ændret fra 6 år til 8 år.

Du skal som udgangspunkt have et såkaldt væsentligt kørselsbehov og ikke være i stand til at bruge offentlige befordringsmuligheder. Der vil også blive kigget på om dit kørselsbehov kan blive dækket gennem flextrafik eller handicapflex.

Der skelnes mellem en uddannelses- eller erhvervsbil og en trivselsbil. Kravene er lempeligere, hvis du skal bruge bilen i forbindelse med uddannelse eller arbejde. Kravene er strengene, hvis det drejer sig om en trivselsbil. Her lægges stor vægt på dine aktiviteter. Det drejer sig både om familiebesøg, sociale kontakter, træning, indkøb og mere. Dit kørselsbehov skal være svarende til, hvad der er sædvanligt for jævnaldrende uden handicap og med en tilsvarende livssituation.

Det er en god idé at lave en form for kørselsdagbog, når du skal søge støtte til bil. Kommunen indhenter også relevante lægelige oplysninger og foretager herefter en samlet vurdering af dine forhold.

Du behøver ikke selv at være fører af bilen, men du skal naturligvis have andre, som kan være chauffør for dig.

Hvis du søger udskiftning af din bil, har kommunen mulighed for at behandle sagen efter en forenklet sagsbehandlingsprocedure. Det betyder, at du underskriver en tro- og loveerklæring, hvor du oplyser, at dit kørselsbehov og funktionsnedsættelse er uforandret. Det er kommunen, der afgør om din ansøgning kan behandles efter disse regler.