Social- og Handicapudvalget udvalg består af fire personer, der vælges for to år ad gangen, samt op til fem udpegede personer.

Fire medlemmer vælges af delegeretforsamling i lige år. Snarest efter valget vælger de fire medlemmer sammen med foreningens formand, næstformand og kasserer yderligere op til fem personer, der kan tilføje den nødvendige ekspertise inden for handlingsprogrammets rammer.

Social- og Handicapudvalgets fokusområder

  • At understøtte lokalafdelingernes repræsentation i blandt andet Danske Handicaporganisationer.
  • At beskæftige sig med lokale og landspolitiske problemstillinger.
  • At søge størst mulig indflydelse på beslutninger, der vedrører personer med sclerose og handicappedes dagligdag.

Social- og Handicapudvalgets medlemmer

  • Ole Fredslund, formand
  • Eddie Sørensen, valgt
  • Henrik Kragh, valgt
  • Michael Simonsen, valgt
  • Ulrik Rosenberg, udpeget
  • Martine Grangaard, udpeget
  • Susanne Wiederquist, udpeget

Udvalgssekretær: Nadia Buchard / nbu@scleroseforeningen.dk

Download Social- og Handicapudvalgets forretningsorden