“Hvem I alverden har bestemt, at det skal være på den måde?”

Af og til kan man stille sig selv dette spørgsmål, når man er medlem af en organisation. Og i Scleroseforeningen kan du faktisk være med til at ændre på ting, du er utilfreds med. 

Du skal blot stille op og vælges ved et af foreningens valg. 

For Scleroseforeningen er en demokratisk forening med lokalt valgsystem.

Foreningens arbejdsdeling:

  • Den overordnede politiske linje fastlægges af den valgte hovedbestyrelse
  • Den mere detaljerede politiske linje fastlægges i foreningens udvalg
  • Den daglige ledelse og praktiske udførelse af opgaverne sker i sekretariatet
  • Lokalafdelingerne har den tætte kontakt med medlemmerne i nærområdet og har som sådan fingeren på pulsen i forhold til de vanskelige livsvilkår, som mange med sclerose har

Alle medlemmer af foreningens hovedbestyrelse og udvalg er frivillige. 

Her ses Scleroseforeningens organisering.

Sekretariatet

Tidligere fungerede foreningen næsten udelukkende på frivillig basis. Det gav en forening med et godt sammenhold, men havde også sine begrænsninger – især hvad angik muligheden for at indsamle de mange penge, der behøves for at yde den nødvendige patientstøtte. Foreningen har i dag derfor medarbejdere indenfor marketing, kommunikation, rådgivning, organisation og økonomi.

Foreningens frivillige er ikke desto mindre grundlaget for det arbejde, Scleroseforeningen laver.

Her ses organiseringen i Scleroseforeningens sekretariat.