Foredrag: Fysisk aktivitet og træning

Mennesker med sclerose har et livslangt behov for fysisk aktivitet og træning, som både kan begrundes i de direkte og de indirekte virkninger af sygdommen.

Først og fremmest, har mennesker med sclerose, et behov for at være fysisk robuste, så de er rustet bedst muligt til at kunne modstå fysiske følger efter sygdomsudbrud og progression. Dernæst, medfører sclerosen, hos mange, en ufrivillig inaktivitet, som er farlig, fordi den øger forekomsten af andre livsrelaterede lidelser i hjerte, lunger og kredsløb.

Under foredraget vil i høre mere om fysisk aktivitet og træning til mennesker med sclerose, herunder hvilke anbefalinger der eksisterer og hvilken viden der lægger bag.

Foredrag: Energi-management og sclerosetræthed

Sclerosetræthed eller fatigue, som man også kan benævne det, er et symptom ved sclerose på samme vis som fx balanceproblemer, kraftløshed kan være.

Det er et hyppigt og funktionsnedsættende symptom, som kan begrænse livskvaliteten og aktiviteterne i dagligdagen i væsentlig grad.

Sclerosetræthed er et usynligt symptom, som af mange beskrives som et af de sværeste symptomer at håndtere. Af mange beskrives fatigue, som en overvældende følelse af udmattelse og mangel på energi, som ikke er rimeligt i forhold til de aktiviteter der skal udføres.

Under foredraget vil i høre mere om sclerosetræthed og om hvordan man kan optimere den energi man har til rådighed.

Foredrag: Kost og MS

Kost kan ikke helbrede sclerose, men studier peger på, at en sund og varieret kost i særlig grad kan give energi og livskvalitet til mennesker med sclerose. Derudover indikerer studier, at indtag af umættede fremfor mættede fedtsyrer, et mindre indtag af sukker samt et højt indtag af fuldkorn kan bidrage positivt til mennesker med scleroses velbefindende og i nogle tilfælde kan være med til at dæmpe MS symptomer.

Under foredraget vil i høre mere om fordelene ved at spise antiinflammatorisk kost, samt hvilke anbefalinger der eksisterer i forhold til indtagelse af vitaminer og mineraler. Tillige vil der blive givet forslag til nemme løsninger til sund madlavning og der vil være mulighed for en god debat.

Foredrag: Kognitive udfordringer

Kognitive udfordringer, omhandler problemer med de forskellige former for tænkning og er ofte et symptom der følger med sclerose. Mange oplever, at det gør hverdagen sværere end tidligere og at almindelige dagligdagsaktiviteter kan blive udfordrende at gennemføre.

Under foredraget, vil I høre mere om hvordan man definerer ”kognitive funktioner” og hvilke kognitive funktioner mennesket har. Herunder også hvad kognitive udfordringer egentlig er, og om hvordan de viser sig hos mennesker med sclerose.

Undervejs vil vi komme med bud på, hvilke årsager der kan være til, at man oplever at have kognitive udfordringer når man har sclerose og give anbefalinger til hvordan man kan håndtere disse i dagligdagen.

Andre ønsker?

Har I andre ønsker til foredrag, udover dem der er nævnt her på siden? Så kontakt MS Videnscentret, og hør mere om jeres muligheder.