RIMS består af fagfolk og forskere med interesse i rehabilitering og bedste praksis til mennesker med MS.

RIMS

RIMS afholder årlige videnskabelige konferencer, workshops samt møder i interesseudvalg (special interest groups), med fokus på forskellige sclerosespecifikke indsatsområder, herunder mobilitet, hverdags-aktiviteter, blære funktion, synkefunktion, psykologisk funktion med flere. Sclerosehospitalerne er aktive i flere af disse “SIG’s”.

RIMS Fellowship

RIMS støtter fagfolk der ønsker at besøge et andet MS center i Europa gennem et udvekslingsprogram (fellowship programme), der uddeles 2 gange årligt.

RIMS Grant

RIMS støtter MS rehabiliteringsforskning til RIMS medlemmer, som ønsker at gennemføre et forsknings projekt imellem 2 eller flere MS centre.

Sclerosehospitalerne formidler egne forskningsresultater ved RIMS konferencer og SIG møder og har desuden deltaget i en række multicenter projekter, som er initieret af RIMS.

RIMS bestyrelsen

Sclerosehospitalerne er i denne valgperiode repræsenteret i RIMS’ bestyrelse ved Udviklingsleder Anders Skjerbæk og Seniorforsker Lars Hvid.