Fremgangsmåde

Alle felter i henvisning skal så vidt muligt udfyldes. Hvis anden blanket anvendes, anmodes henviseren om at følge strukturen på henvisningsblanketten.

Formålet med henvisningen og forventning til forløb skal fremgå klart med indhold om patientens udfordringer og problemstillinger og en klinisk vurdering af patienten.

Angiv gerne om forløbet skal foregå under indlæggelse eller i Daghospital (hospitalsdag, udgående funktion).

Fælles MedicinKort (FMK)

Vi beder dig være opmærksom på, at det fælles medicinkort skal være opdateret ved henvisning.

Læs mere om vores tilbud

Vi har mange forskellige rehabiliteringsforløb, der tager udgangspunkt i patienten, og hvor patienten er i sit sygdomsforløb.

Læs om alle tilbud

Mere om Sclerosehospitalerne