Forsker Anders G. Skjerbæk

Fysioterapeut, Master i Rehabilitering, Udviklingsleder
Ph.D.-studerende ved Aarhus Universitet

Anders Skjerbæk blev uddannet fysioterapeut i 2005 og har en Master i Rehabilitering fra 2012. Siden 2008 har Anders arbejdet med MS-rehabilitering på Sclerosehospitalerne, hvor han som udviklingsleder er involveret i strategisk arbejde, forsknings- og udviklingsaktiviteter. Hans aktuelle forskningsaktiviteter involverer et Ph.d.-studie omhandlende gangfunktion hos danske patienter med MS. I tillæg er Anders en del af sundhedsudvalget i Scleroseforeningen, medlem af bestyrelsen i den europæiske MS rehabiliteringsorganisation RIMS og har indtil 2023 været del af den videnskabelige komité i det italienske Scleroseforbund. Endelig er Anders underviser ved dansk selskab for neurologisk fysioterapis kurser om sclerose.

Download CV
Se på PubMed

Seniorforsker Lars Hvid

MSc (Træningsfysiolog), PhD
Lektor ved Idræt, Aarhus Universitet

Lars Hvid er uddannet træningsfysiolog i 2008 og har en Ph.D. fra 2011 inden for aldring og fysisk inaktivitet og dets effekter på nerve-muskel funktion såvel som fysisk funktion. Lars Hvid har omfattende erfaring med fysisk rehabilitering og har siden 2017 arbejdet med MS som primært arbejdsområde ved Aarhus Universitet. I 2021 startede han som seniorforsker ved Sclerosehospitalerne, hvor han bl.a. hjælper med at understøtte og igangsætte forskning der belyser den praksis, der bedrives. Lars Hvid er desuden medlem af bestyrelsen i den europæiske MS rehabiliteringsorganisation RIMS.

Download CV
Se på PubMed
Se på Google Scholar
Se på LinkedIn

Eksterne forskningsmedarbejdere

Forsker Finn Boesen
Overlæge/Neurolog
Tidligere fastansat ved Sclerosehospitalerne Danmark

Statistiker Philipp Trénel
Cand. scient. Ingeniør, PhD
Dansk Teknologisk Institut